uključívati

uključívati
uključívati (koga, što, se) nesvrš. prez. ukljùčujēm (se), pril. sad. ukljùčujūći (se), gl. im. -ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}uključiti{{/ref}}{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • uključivati — uključívati (koga, što, se) nesvrš. <prez. ukljùčujēm, pril. sad. ukljùčujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. uključiti ETIMOLOGIJA vidi uključiti …   Hrvatski jezični portal

  • inkorporírati — (koga, što) dv. 〈prez. inkorpòrīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}uključiti/uključivati (u neku cjelinu), unijeti/unositi (u veću jedinicu), uključiti što da postane sastavni dio; ujediniti, pripojiti/pripajati 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • inkriminírati — (komu što) dv. 〈prez. inkrimìnīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 uključiti/uključivati koga ili pripisati komu krivnju za neko nedjelo (zločin i sl.) ✧ {{001f}}njem. ← lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kooptírati — (koga) dv. 〈prez. koòptīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. koòptīrān, gl. im. ānje〉 uključiti/uključivati koga u sastav čega (komisije, odbora, parlamenta itd.) izravno, bez izborne procedure, bez postupka biranja ✧ {{001f}}njem. ← …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • štȅkati — štȅka|ti nesvrš. 〈prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 reg. 1. {{001f}}(što) uključivati struju, uspostavljati električni kontakt 2. {{001f}}(∅) prekidati se, ne raditi dobro [∼ mi srce; ∼ mi auto]; zakazivati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • štekati — štȅkati nesvrš. <prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA reg. 1. (što) uključivati struju, uspostavljati električni kontakt 2. (Ø) prekidati se, ne raditi dobro, zakazivati [šteka mi srce; šteka mi auto] ETIMOLOGIJA vidi šteker …   Hrvatski jezični portal

  • šaltati — šȃltati (što) nesvrš. <prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA reg. 1. a. ukopčavati, uključivati [šaltati televizor] b. mijenjati (stanicu na radiju, program na televizoru, brzinu u motornom vozilu) 2. shvaćati [on šalta vrlo… …   Hrvatski jezični portal

  • kooptirati — kooptírati (koga) dv. <prez. koòptīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. koòptīrān, gl. im. ānje> DEFINICIJA uključiti/uključivati koga u sastav čega (komisije, odbora, parlamenta itd.) izravno, bez izborne procedure, bez… …   Hrvatski jezični portal

  • peks — pȅks m DEFINICIJA term. popust koji se ostvaruje na cijeni zrakoplovne karte ako su unaprijed utvrđeni datumi povratnog leta koji se naknadno ne mogu mijenjati; mora uključivati vikend u odlasku ili povratku [peks tarifa] ETIMOLOGIJA engl. pex:… …   Hrvatski jezični portal

  • anlasati — ànlasati dv. <prez. ām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA reg. tehn. pustiti/puštati anlaser u pogon, uključiti/uključivati anlaser ETIMOLOGIJA vidi anlaser …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”