událjiti

událjiti
událjiti (koga, što, se) svrš. prez. ùdāljīm (se), pril. pr. -īvši (se), prid. trp. ùdāljen〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}(koga, što) {{c=0}}naredbom ili oštrim riječima istjerati iz prostora, prostorije {{/c}}[∼ iz igre]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}odstraniti, otjerati, otpustiti, isključiti, istjerati, izbaciti 2. {{001f}}{{/c}}(se) {{c=0}}a. {{001f}}otići, ukloniti se; odmaći se, odvojiti se, izgubiti se b. {{001f}}skrenuti s predmeta o kojem je riječ, prijeći na izlaganje o drugim stvarima c. {{001f}}ne biti više prisan, blizak; postati dalek, otuđiti se
⃞ {{001f}}{{/c}}∼ se od istine {{c=0}}ne govoriti istinu, lagati{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • udaljiti — událjiti (se) svrš. <prez. ùdāljīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. ùdāljen> DEFINICIJA 1. (koga, što) naredbom ili oštrim riječima istjerati iz prostora, prostorije; odstraniti, otjerati, otpustiti, isključiti, istjerati, izbaciti… …   Hrvatski jezični portal

  • udaljíti se — ím se tudi událjiti se im se dov., událjil se (ȋ í; ā ȃ) zastar. oddaljiti se: udaljiti se od družbe …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • izbáciti — svrš. 〈prez. ìzbācīm, pril. pr. īvši, prid. trp. ìzbāčen〉 1. {{001f}}(koga) a. {{001f}}udaljiti, isključiti iz čega (škole, momčadi, članstva) b. {{001f}}otjerati, udaljiti [∼ iz kuće] 2. {{001f}}(što) a. {{001f}}odstraniti, osloboditi se… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • odskakùtati — (∅) svrš. 〈prez. odskàkućēm/odskakùtām, pril. pr. āvši, prid. rad. odskakùtao〉 skakućući se udaljiti od mjesta govornika ili od mjesta koje on označuje (udaljiti se u odnosu na to mjesto), opr. doskakutati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • otpùstiti se — (od čega) svrš. 〈prez. òtpustīm se, pril. pr. īvši se, prid. trp. òtpušten〉 1. {{001f}}udaljiti se od vêza, udaljiti se od samoga kraja gdje je bio vezan (o brodu, čamcu, splavi itd.), otisnuti se od kraja [∼ od kraja, razg.] 2. {{001f}}pren.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • odskakutati — odskakùtati (Ø) svrš. <prez. odskàkućēm/odskakùtām, pril. pr. āvši, prid. rad. odskakùtao> DEFINICIJA skakućući se udaljiti od mjesta govornika ili od mjesta koje on označuje (udaljiti se u odnosu na to mjesto), opr. doskakutati ETIMOLOGIJA …   Hrvatski jezični portal

  • udaljavati — udaljávati (koga, što, se) nesvrš. <prez. udàljāvām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. udaljiti ETIMOLOGIJA vidi udaljiti …   Hrvatski jezični portal

  • udaljivati — udaljívati (koga, što, se) nesvrš. <prez. udàljujēm, pril. sad. udàljujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. udaljiti, udaljavati ETIMOLOGIJA vidi udaljiti …   Hrvatski jezični portal

  • distancírati — distancíra|ti (se) (od koga, od čega) dv. 〈prez. distàncīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}udaljiti/udaljavati se od čega ili od koga [∼ti se od događaja; ∼ti se od prijatelja] 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • divergírati — (∅, od čega) dv. 〈prez. divèrgīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 razići/razilaziti se prema svojstvima, udaljiti/udaljavati se po razlici od čega [∼ u mišljenjima] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”