udvòstručiti

udvòstručiti
udvòstručiti (što) svrš. prez. -īm, pril. pr. -īvši, prid. trp. udvòstručen, gl. im. udvostručénje〉 {{c=0}}učiniti da što postane dvostruko (1+1); udvojiti, duplicirati{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • udvostručiti — udvòstručiti (što) svrš. <prez. īm, pril. pr. īvši, prid. trp. udvòstručen, gl. im. udvostručénje> DEFINICIJA učiniti da što postane dvostruko (1+1); udvojiti, duplicirati ETIMOLOGIJA u + v. dvostruk …   Hrvatski jezični portal

  • udvòjiti — (što) svrš. 〈prez. ùdvojīm, pril. pr. īvši, prid. trp. ùdvojen〉 1. {{001f}}uvećati za još toliko, udvostručiti (1+1); duplicirati 2. {{001f}}a. {{001f}}presaviti da bude u dva sloja, da postane dvostruko deblji; udvostručiti (pokrivač i sl.) b.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • udvojiti — udvòjiti (što) svrš. <prez. ùdvojīm, pril. pr. īvši, prid. trp. ùdvojen> DEFINICIJA 1. uvećati za još toliko, udvostručiti (1+1); duplicirati 2. a. presaviti da bude u dva sloja, da postane dvostruko deblji; udvostručiti (pokrivač i sl.) b …   Hrvatski jezični portal

  • udvostručenost — udvòstručenōst ž <G osti, I osti/ošću> DEFINICIJA svojstvo onoga što se da udvostručiti ETIMOLOGIJA vidi udvostručiti …   Hrvatski jezični portal

  • udvostručivati — udvostručívati (što) nesvrš. <prez. udvostrùčujēm, pril. sad. udvostrùčujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. udvostručiti ETIMOLOGIJA vidi udvostručiti …   Hrvatski jezični portal

  • udvostručljiv — udvostrùčljiv prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji se da udvostručiti ETIMOLOGIJA vidi udvostručiti …   Hrvatski jezični portal

  • duplati — dùplati (što) dv. <prez. ām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. stvoriti/stvarati, dovesti/dovoditi i sl. ili omogućiti/omogućavati postojanje dvaju ili više istih predmeta, bića i sl. 2. ponoviti/ponavljati dva… …   Hrvatski jezični portal

  • dùplati — dv. 〈prez. ām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}stvoriti/stvarati, dovesti/dovoditi i sl. ili omogućiti/omogućavati postojanje dvaju ili više istih predmeta, bića i sl. 2. {{001f}}ponoviti/ponavljati dva puta neke… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • udvostručívati — (što) nesvrš. 〈prez. udvostrùčujēm, pril. sad. udvostrùčujūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}udvostručiti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • udvostrùčljiv — prid. 〈odr. ī〉 koji se da udvostručiti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”