túljac

túljac
túljac {{c=0}}({{/c}}túljak{{c=0}}){{/c}} m 〈G -ljca, N mn -ljci, G tȗljācā〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}(+ potenc.) {{c=0}}šupalj predmet u obliku šire cijevi, različite veličine, koji služi za različite svrhe i ob. se nečim puni (cijev u koju ulazi klip, cigaretni papir) 2. {{001f}}valjak petrolejske svjetiljke; cilindar, tub 3. {{001f}}šiljast oblik holipne (hostije) iz koje se jede sladoled; fišek{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • tuljac — túljac (túljak) m <G ljca, N mn ljci, G tȗljācā> DEFINICIJA 1. [i] (+ potenc.)[/i] šupalj predmet u obliku šire cijevi, različite veličine, koji služi za različite svrhe i ob. se nečim puni (cijev u koju ulazi klip, cigaretni papir) 2.… …   Hrvatski jezični portal

  • fìšek — m 〈N mn eci〉 reg. (+ srp.) 1. {{001f}}naboj, metak za pušku; patrona (3) 2. {{001f}}a. {{001f}}šiljast oblik papirnate vrećice, vrećica šiljasta oblika b. {{001f}}takav jestivi tuljac za sladoled ✧ {{001f}}tur …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • hòlip — m (hòlipa, holìpna ž) suh ravan ili savijen list prhka tijesta; služi za pripremanje kolača ili kao tuljac iz kojeg se jede sladoled; oblija, hostija ✧ {{001f}}njem …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kòrnet — m 〈N mn i, G kȍrnētā〉 1. {{001f}}glazb. a. {{001f}}limeni puhački instrument, sličan trublji b. {{001f}}jedan od orguljskih registara 2. {{001f}}a. {{001f}}tuljac, tuljak, roščić [∼ za sladoled] b. {{001f}}(+ potenc.) ono što ima takav oblik… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • silabus — sȉlabus m DEFINICIJA 1. kat. teorije i teze koje Crkva smatra zabludama, koje zabranjuje i osuđuje 2. kratak sadržaj, koncept govora, predavanja, diskusije ETIMOLOGIJA nlat. syllabus, vjerojatno pogrešno pročitano (u rukopisima Cicerona) ≃ grč.… …   Hrvatski jezični portal

  • štumpa — štȗmpa ž <G mn ā/ ī> DEFINICIJA reg. zast. tuljac (ob. od pusta) od kojeg se izrađuje klasični (najčešće muški) šešir ETIMOLOGIJA njem. Stumpe: zatupljen kraj, tupi obrub …   Hrvatski jezični portal

  • kornet — kòrnet1 m <N mn i, G kȍrnētā> DEFINICIJA 1. glazb. a. limeni puhaći instrument, sličan trublji b. jedan od orguljskih registara 2. a. tuljac, tuljak, roščić [kornet za sladoled] b. [i] (+ potenc.)[/i] ono što ima takav oblik (poštanski rog… …   Hrvatski jezični portal

  • utuliti — utúliti (što) svrš. <prez. ùtūlīm, pril. pr. īvši, prid. trp. ùtūljen> DEFINICIJA potpuno ugasiti svjetlo svijeće ili svjetiljke s plamenom puhanjem ili reguliranjem, usp. prituliti ETIMOLOGIJA u + v. tuljac, tuliti …   Hrvatski jezični portal

  • tuliti — túliti2 (Ø) nesvrš. <prez. īm, pril. sad. lēći, gl. im. túljēnje> DEFINICIJA gasiti plamen (svijeće) gušenjem pomoću tuljca ETIMOLOGIJA vidi tuljac …   Hrvatski jezični portal

  • tuljan — tùljan m DEFINICIJA zool. 1. sisavac (Phoca vitulina) iz reda perajara, vretenasta tijela, udova pretvorenih u peraje; foka 2. (mn) porodica takvih sisavaca (Phocidae) ETIMOLOGIJA v. tuljac, tuliti …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”