tòničan

tòničan
tònič|an prid. odr. -čnī〉 {{c=0}}koji sadrži ton {{/c}}[∼na riječ]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}naglašen, {{/c}}opr. atoničan, nenaglašen

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • toničan — tòničan prid. <odr. čnī> DEFINICIJA koji sadrži ton [tonična riječ]; naglašen, opr. atonalan, nenaglašen ETIMOLOGIJA vidi ton …   Hrvatski jezični portal

  • Gérard Jaffrès — sur scène Naissance 15 décembre 1956 (1956 12 15 …   Wikipédia en Français

  • ton — tȏn m <N mn tónovi> DEFINICIJA 1. a. fiz. zvuk koji nastaje pravilnim titranjem elastičnog tijela i u kojem se razlikuju visina, jačina, boja i trajanje b. karakteristična kvaliteta i boja nekog glazbala ili ljudskog glasa [raspjevani ton… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”