tìsućama

tìsućama
tìsućama pril. {{c=0}}na tisuće, u tako velikim neodređenim količinama koje bi se mogle iskazati s pomoću tisuća{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • tisućama — tìsućama pril. DEFINICIJA na tisuće, u tako velikim neodređenim količinama koje bi se mogle iskazati s pomoću tisuća ETIMOLOGIJA vidi tisuća …   Hrvatski jezični portal

  • pȑst — m 〈G mn pr̀stī/pr̀stijū/pȓstā〉 1. {{001f}}a. {{001f}}anat. jedan od pet pokretnih završetaka ruke ili noge čovjeka [mali ∼; srednji ∼; dobiti po ∼ima; udariti po ∼ima; upirati ∼om] b. {{001f}}meton. dio rukavice koji se navlači na prst ili… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prst — pȑst m <G mn pr̀stī/pr̀stijū/pȓstā> DEFINICIJA 1. a. anat. jedan od pet pokretnih završetaka ruke ili noge čovjeka [mali prst; srednji prst; dobiti po prstima; udariti po prstima; upirati prstom] b. meton. dio rukavice koji se navlači na… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”