pȑst

pȑst
pȑst m 〈G mn pr̀stī/pr̀stijū/pȓstā〉 {{c=0}}1. {{001f}}a. {{001f}}{{/c}}anat. {{c=0}}jedan od pet pokretnih završetaka ruke ili noge čovjeka {{/c}}[mali ∼; srednji ∼; dobiti po ∼ima; udariti po ∼ima; upirati ∼om] {{c=0}}b. {{001f}}{{/c}}meton. {{c=0}}dio rukavice koji se navlači na prst ili navlaka za prst 2. {{001f}}krajnji, završni članak udova nekih životinja i ptica 3. {{001f}}{{/c}}razg. {{c=0}}količina visine i debljine sloja {{/c}}[∼ prašine]
{{c=0}}⃞ {{001f}}{{/c}}(to je) Božji ∼ (∼ Božji) {{c=0}}Bog se umiješao, došla je prava pomoć, spas, rasplet sudbonosnog događaja; {{/c}}(biti) čistih ∼iju, (imati) čiste ∼e (u čemu) {{c=0}}ne biti umiješan u nečastan posao; {{/c}}dobiti po ∼ima {{c=0}}1. {{001f}}biti kažnjen 2. {{001f}}doživjeti neugodne posljedice; {{/c}}dva ∼a (čega) {{c=0}}nedoslovno izrečena mjera koja kaže da nečega ima mnogo više u obliku naslage ili da je debelo kao naslaga mnogo više nego što bi se moglo očekivati ili kad ga uopće ne bi smjelo biti {{/c}}[dva ∼a prašine, dva ∼a plisa]{{c=0}}; {{/c}}gledati (paziti) komu na ∼e {{c=0}}paziti da ne krade, da ne vara; {{/c}}gol kao ∼ {{c=0}}bez igdje ičega, puki siromah; {{/c}}ima on (ona itd.) tu svoje ∼e {{c=0}}tu on djeluje, miješa se, ima utjecaja, to je njegovo maslo; {{/c}}imati dugačke ∼e {{c=0}}biti sklon krađi; {{/c}}imati na svaki ∼ po jednu {{c=0}}imati na izbor, koliko se hoće (ob. o djevojkama); {{/c}}imati (držati) što u malom ∼u, znati (poznavati) nešto u ∼e (kao svojih pet ∼iju) {{c=0}}znati, poznavati što temeljito; {{/c}}isisati iz ∼a (∼iju, iz malog ∼a) {{c=0}}izmisliti, reći nešto što nema osnove; {{/c}}(biti s kim) kao ∼ i nokat {{c=0}}(biti s kim) u vrlo bliskoj vezi, u nerazdruživu prijateljstvu; {{/c}}lizati ∼e {{c=0}}slatko jesti; {{/c}}(hodati) na ∼ima {{c=0}}tiho, oprezno hodati; {{/c}}na ∼e se može izbrojati (nabrojati) {{c=0}}mala količina čega; {{/c}}ne bih (ne bi, ne bismo) dao za to ni mali ∼ {{c=0}}ništa to ne vrijedi, nije vrijedno ni najmanje žrtve, ne vrijedi ni crno ispod nokta; {{/c}}neću ga ni ∼om (do)taći {{c=0}}neću mu baš ništa nažao učiniti; {{/c}}nema ni za ∼e jedne ruke {{c=0}}vrlo malo, doslovno manje od pet (kad se očekuje vrlo velik broj mjeren deseticama, stotinama ili tisućama) {{/c}}[sve te političke stranke nemaju članova ni za ∼e jedne ruke]{{c=0}}; {{/c}}ne vidi dalje od ∼a {{c=0}}pred nosom vrlo je ograničen, uskih vidika; {{/c}}ne vidi se ni ∼ pred okom {{c=0}}vrlo je tamno, ništa se ne vidi; {{/c}}nije ni (malim) ∼om maknuo {{c=0}}nije baš ništa uradio; {{/c}}pokazivati (na koga) ∼om {{c=0}}uzimati kao primjer u negativnom smislu; {{/c}}progledati (komu) kroz ∼e {{c=0}}biti popustljiv prema komu; {{/c}}∼e k sebi! {{c=0}}ne diraj to; {{/c}}sam kao ∼ {{c=0}}bez porodice i rođaka, potpuno sam; {{/c}}staviti ∼ na čelo {{c=0}}zamisliti se; {{/c}}staviti ∼ na usta {{c=0}}upozoriti koga da šuti; {{/c}}treba imati dva ∼a debelog obraza {{c=0}}treba imati debelu kožu, treba biti debelokožac {{/c}}[treba imati dva ∼a debelog obraza pa moći tako lagati]{{c=0}}; {{/c}}ugaziti (stati) komu na ∼e {{c=0}}uvrijediti, izazvati; {{/c}}užgao mi (mu itd.) se ∼ {{c=0}}željan sam igre na karte, imam veliku volju za kartanjem, raspoložen sam za karte; {{/c}}vrtjeti ∼ima {{c=0}}sastavljenih vrhova prstiju obih ruku okretati ili opisivati krugove palcima (u nervozi, besposlici ili dosadi); {{/c}}zabadati (zavlačiti) u nešto svoje ∼e {{c=0}}miješati se nepozvan u tuđe poslove; {{/c}}zalijepiti se za ∼e {{c=0}}(komu) ostati kao dobit, korist kad se radi s čim unosnim (ob. kao prešutno ne sasvim moralno čist posao, uobičajeno nepoštenje koje se prihvaća ili koje je neizbježno){{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”