tìpičan

tìpičan
tìpič|an prid. odr. -čnī〉 {{c=0}}1. {{001f}}koji iskazuje osnovna obilježja i značajke društvene grupe, nacije i sl. {{/c}}[∼na hrvatska obitelj]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}reprezentativan, normalan, prosječan, {{/c}}opr. atipičan {{c=0}}2. {{001f}}koji je po propisima, običajima, koji ima značajke tipa (1); propisan, tipski, uzoran 3. {{001f}}{{/c}}pren. pejor. {{c=0}}koji ima značajke tipa (4) {{/c}}[baš je ∼an]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • tipičan — tìpičan prid. <odr. čnī> DEFINICIJA 1. koji iskazuje osnovna obilježja i značajke društvene grupe, nacije i sl.; reprezentativan, normalan, prosječan [tipična hrvatska obitelj], opr. atipičan 2. koji je po propisima, običajima, koji ima… …   Hrvatski jezični portal

  • netipičan — netìpičan prid. <odr. čnī> DEFINICIJA koji nije uobičajen ili karakterističan [netipični oblik ponašanja]; atipičan, opr. tipičan ETIMOLOGIJA ne + v. tip, tipičan …   Hrvatski jezični portal

  • Jȅnki — m 〈G ja〉 1. {{001f}}tipičan Amerikanac iz SAD a 2. {{001f}}pov. osoba iz sjevernih država SAD a (ob. u filmovima iz građanskog rata, vesternima i sl.), opr. Južnjak ✧ {{001f}}amer.engl. ← nizoz …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • hȕmān — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}koji se odnosi, koji pripada ili koji je tipičan za ljudsku vrstu [∼a genetika] 2. {{001f}}koji ima ili koji izražava ljudske osobine ili kvalitete, koji suosjeća i ima razumijevanja za drugoga čovjeka i druge ljude;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • itekàkav — itekàk|av prid. izražen u najvećoj ili vrlo velikoj mjeri, vrlo tipičan ili pun odlika u vrsti [∼av momak; ∼va zarada; ∼av pothvat], {{c=1}}usp. {{ref}}kakav{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • karakterìstičan — prid. 〈odr. čnī〉 koji služi da bi se opisao, izrazio određeni karakter, pojava, karakteristika; koji je po nečemu tipičan, u kojem se ogleda nešto posebno; svojstven …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • klàsičan — klàsič|an prid. 〈odr. čnī〉 1. {{001f}}〈neodr.〉 a. {{001f}}koji je priznat kao uzoran; prvorazredan, izvrstan [Kafkin »Proces« je ∼an roman svjetske književnosti] b. {{001f}}koji je (trajno) svojstven kome ili čemu; tipičan [∼an primjer; ∼an… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kolòrīt — m 〈G koloríta〉 1. {{001f}}lik. prevladavanje općeg (svijetlog, toplog, mračnog itd.) tona u odnosu boja i tonova na slici 2. {{001f}}pren. uočljiva vanjska odlika, osobito što se tiče boja, nekog djela, kraja, razdoblja itd. [tipičan mediteranski …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mȁčo — m 〈N mn i, G mȃčā〉 žarg. publ. tipičan muškarac, kao tip njeguje se u osrednjoj španjolskoj i latinskoameričkoj filmskoj proizvodnji (ob. tamnoputost, dlakavost, sklonost avanturama i uvjerenje u superiornost muškarca nad ženom) ∆ {{001f}}∼ stil… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • muškàrčina — m augm. od muškarac, pravi muškarac, onaj koji se odlikuje onim što se očekuje od pravog muškarca u vanjštini i ponašanju, tipičan muškarac od glave do pete …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”