tìkvan

tìkvan
tìkvan m {{c=0}}glupan, praznoglavac, {{/c}}{{c=1}}v. {{ref}}tikva (3a){{/ref}}{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • tikvan — tìkvan m DEFINICIJA glupan, praznoglavac, usp. tikva (3a) ETIMOLOGIJA vidi tikva …   Hrvatski jezični portal

  • bȕkva — bȕkva1 ž 〈G mn kāvā/ ī〉 1. {{001f}}bot. a. {{001f}}listopadno stablo (Fagus sylvatica) b. {{001f}}〈mn〉 porodica dvosupnica (Fagaceae), drveće jednostavnih listova te jednospolnih i jednodomnih cvjetova (u nas rodovi: bukva, hrast, kesten) 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bòlvan — m pejor. glup nespretnjaković; bukvan, tikvan ✧ {{001f}}tur …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dȅdāk — m 〈V āče, N mn āci〉 1. {{001f}}glupan 2. {{001f}}nespretnjaković, šmokljan, smetenjak, tikvan, zvekan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tìkvanski — pril. kao tikvan, na način tikvana …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šmòkljan — m onaj koji je ograničen, nespretan; glupan, smetenjak, tikvan, zvekan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šmokljan — šmòkljan m DEFINICIJA onaj koji je ograničen, nespretan; glupan, smetenjak, tikvan, zvekan ETIMOLOGIJA vidi šmok …   Hrvatski jezični portal

  • bukva — bȕkva1 ž <G mn bȕkāvā/ ī, N zb. bùkōvlje/bùkōvje> DEFINICIJA 1. bot. a. listopadno stablo (Fagus sylvatica) b. (mn) porodica dvosupnica (Fagaceae), drveće jednostavnih listova te jednospolnih i jednodomnih cvjetova (u nas rodovi: bukva,… …   Hrvatski jezični portal

  • tikvanski — tìkvanski pril. DEFINICIJA kao tikvan, na način tikvana ETIMOLOGIJA vidi tikva …   Hrvatski jezični portal

  • tikva — tȉkva ž <G mn tȉkāvā/ ī> DEFINICIJA 1. bot. a. jednogodišnja vrtna biljka iz istoimene porodice s više vrsta (obična t. Lagenaria vulgaris) b. v. bundeva 2. razg. pejor. loš plod bez okusa (jabuke, kruške) 3. pejor. a. glupa osoba, prazna… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”