tèkūćī

tèkūćī
tèkūć|ī prid. {{c=0}}1. {{001f}}koji teče (o tekućini); tečan 2. {{001f}}koji sada teče, koji se sada događa, koji se sada rješava ili zbiva {{/c}}[∼i događaji]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}svakodnevni, redovni, sadašnji, suvremeni
∆ {{001f}}{{/c}}∼a vrpca {{c=0}}neprekidno prebacivanje materijala ili predmeta izrade, koji se prenose od radnika do radnika da bi svaki obavio svoj dio radnog procesa; {{/c}}∼e gorivo {{c=0}}gorivo u obliku tekućine; {{/c}}∼i račun bank. {{c=0}}račun uzajamnog dugovanja i potraživanja između dviju osoba ili dviju ustanova (ob. između banke i komitenta){{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • tekući — tèkūćī prid. DEFINICIJA 1. koji teče (o tekućini) 2. koji sada teče, koji se sada događa; sadašnji, suvremeni, koji se sada rješava ili zbiva [tekući događaji]; svakodnevni, redovni SINTAGMA tekuća vrpca neprekidno prebacivanje materijala ili… …   Hrvatski jezični portal

  • likvida — lìkvida ž DEFINICIJA fon. tekući suglasnik (l, r, a prema nekim fonolozima i n); tekućnik ETIMOLOGIJA lat. liquidus: tekući …   Hrvatski jezični portal

  • Плывун — насыщенный водой рыхлый грунт. В результате давления вышележащих толщ и других механических воздействий плывун переходит в текучее состояние. Источник: Словарь архитектурно строительных терминов слой рыхлого, обычно песчаного, грунта, насыщенный… …   Строительный словарь

  • dèvīznī — dèvīzn|ī prid. bank. koji se odnosi na devize ∆ {{001f}}∼a burza međunarodno tržište deviza i valuta; ∼e rezerve rezerve kojima država raspolaže u zemlji ili inozemstvu, omogućavaju intervenciju na deviznome tržištu te financiranje neravnoteže u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dòteći — (do čega, za što) svrš. 〈prez. dotèčēm/dòteknēm, pril. pr. ekāvši, prid. rad. dòtekao〉 1. {{001f}}biti dostatan, biti dovoljan, dotrajati do čega (raspoloživi novac za neki izdatak, plaća do plaće); dostati, doteknuti 2. {{001f}}a. {{001f}}tekući …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • flȕīdan — flȕīd|an prid. 〈odr. dnī〉 1. {{001f}}koji teče: a. {{001f}}tekući (o tvarima) b. {{001f}} protočan (o prometu) 2. {{001f}}pren. a. {{001f}}koji/kojeg je teško odrediti, procijeniti, utvrditi [∼ni argumenti]; neodređen, neodrediv b. {{001f}}koji… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • injicírati — (što) dv. 〈prez. injìcīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. injìcīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}unijeti/unositi ili uštrcati tekućinu ili plin u nešto [∼ gorivo u cilindar motora]; injektirati 2. {{001f}}uvesti/uvoditi (tekući lijek …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kùrentan — kùrent|an prid. 〈odr. tnī〉 1. {{001f}}koji se pojavljuje ili koji pripada sadašnjosti 2. {{001f}}koji je općeprihvaćen, koji je u općoj uporabi, koji je u optjecaju, tekući [∼na teza] 3. {{001f}}razg. koji se dobro prodaje [∼na roba], opr.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • lı̏kvīdan — lı̏kvīd|an prid. 〈odr. dnī〉 1. {{001f}}ekon. a. {{001f}}koji primicima pokriva izdatke (o poslovanju) b. {{001f}}koji se može brzo unovčiti [∼na sredstva] 2. {{001f}}lingv. tekući [∼ni suglasnici] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mikstúra — ž farm. tekući lijek od nekoliko sastojaka; mješavina, pripravak ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”