táložiti

táložiti
táložiti (što, se) nesvrš. prez. -īm (se), pril. sad. -žēći (se), prid. trp. táložen, gl. im. -žēnje〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}(što) {{c=0}}gomilati kao talog; izlučivati, odlagati 2. {{001f}}{{/c}}(se) {{c=0}}a. {{001f}}izdvajati se iz tekućine, padati na dno, nakupljati se kao talog {{/c}}[pijesak se taloži] {{c=0}}b. {{001f}}čistiti se, razbistravati se odvajanjem taloga {{/c}}[kava se taloži] {{c=0}}3. {{001f}}{{/c}}(se) pren. {{c=0}}polagano se nakupljati, gomilati {{/c}}[problemi se talože]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • taložiti — táložiti (se, što) nesvrš. <prez. īm, pril. sad. žēći, prid. trp. táložen, gl. im. žēnje> DEFINICIJA 1. (što) gomilati kao talog; izlučivati, odlagati 2. (se) a. izdvajati se iz tekućine, padati na dno, nakupljati se kao talog [pijesak se… …   Hrvatski jezični portal

  • sedimentaran — sȅdimentāran prid. <odr. rnī> DEFINICIJA koji se može taložiti, postati sediment ETIMOLOGIJA vidi sediment …   Hrvatski jezični portal

  • nataložiti — natáložiti se svrš. <prez. īm se, pril. pr. īvši se, prid. trp. natáložen> DEFINICIJA nakupiti se taloženjem, oblikovati sloj taloga ETIMOLOGIJA na + v. talog, taložiti …   Hrvatski jezični portal

  • sedimentirati — sedimentírati dv. <prez. sedimèntīrām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. slegnuti/slijegati se 2. taložiti/nataložiti se ETIMOLOGIJA vidi sediment …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”