tàdašnjī

tàdašnjī
tàdašnj|ī {{c=0}}({{/c}}tàdanjī{{c=0}}){{/c}} prid. {{c=0}}koji je bio tad(a), u vrijeme o kojem se govori {{/c}}[moja ∼a žena]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}ondašnji{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • tadašnji — tàdašnjī (tàdanjī) prid. DEFINICIJA koji je bio tad (a), u vrijeme o kojem se govori, ondašnji [moja tadašnja žena] ETIMOLOGIJA vidi tad …   Hrvatski jezični portal

  • Война в Хорватии — Война за независимость Хорватии хорв. Domovinski rat (Отечественная война) Югославские войны …   Википедия

  • Dragan Kresoja — Born 23 March 1946(1946 03 23) Belgrade, SFR Yugoslavia Died 6 November 1996(1996 11 06) (aged 50) Belgrade, FR Yugoslavia Years active 1983–1995 Dragan Kresoja …   Wikipedia

  • Битва в далматинских проливах — Война в Хорватии …   Википедия

  • onòvremenī — prid. knjiš. koji se odnosi na ono vrijeme; ondašnji, tadašnji; onodobni …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ȍnodoban — prid. 〈odr. bnī〉 koji je od onoga doba u prošlosti; ondašnji, tadašnji, onovremeni …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • òndašnjī — pril. koji je bio onda, koji je odonda, koji se dogodio onda; tadašnji …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ruskoslavenski — ruskoslàvēnskī (ruskoslòvjēnskī) prid. DEFINICIJA ob. u: SINTAGMA ruskoslavenski jezik lingv. jezik koji je stvoren poč. 18. st., kada su ruski učitelji u srp. školama u slavenosrpski, tadašnji književni jezik, unosili elemente ruskoga …   Hrvatski jezični portal

  • onovremeni — onòvremenī prid. DEFINICIJA knjiš. koji se odnosi na ono vrijeme; ondašnji, tadašnji; onodobni ETIMOLOGIJA v. ono + v. vrijeme …   Hrvatski jezični portal

  • onodoban — ȍnodoban prid. <odr. bnī> DEFINICIJA koji je od onoga doba u prošlosti; ondašnji, tadašnji, onovremeni ETIMOLOGIJA v. ono + v. dob …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”