tumáčiti

tumáčiti
tumáčiti (što) nesvrš. prez. tùmāčīm, pril. sad. -čēći, gl. im. -čēnje〉 {{c=0}}1. {{001f}}a. {{001f}}dodati, objašnjavati smisao, značenje čega b. {{001f}}glumiti na pozornici {{/c}}[∼ ulogu] {{c=0}}2. {{001f}}kritički iznositi mišljenje o kakvu tekstu; komentirati{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • tumačiti — tumáčiti (što) nesvrš. <prez. tùmāčīm, pril. sad. čēći, gl. im. čēnje> DEFINICIJA 1. a. dodati, objašnjavati smisao, značenje čega b. glumiti na pozornici [tumačiti ulogu] 2. kritički iznositi mišljenje o kakvu tekstu; komentirati… …   Hrvatski jezični portal

  • dvòsmislen — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}koji se može tumačiti na dva načina 2. {{001f}}koji ispod prividnog smisla podmeće drugi, koji ostavlja mjesta za aluziju …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • eksplicírati — (što) dv. 〈prez. eksplìcīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. eksplìcīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}objasniti/objašnjavati, (pro)tumačiti 2. {{001f}}razložiti/razlagati, razviti/razvijati [∼ znanstvenu postavku] 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • fȁkat — fȁkat1 (fȁkt) 1. {{001f}}m 〈G kta, N mn fȁkti, G fàkātā〉 razg. činjenica, činjenično stanje, ob. {{001f}}u: [to je ∼ = to je činjenica; to su fakti = to su činjenice]; fakt 2. {{001f}}čest. (u dijaloškoj situaciji na riječi sugovornika u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • literarizírati — dv. 〈prez. literarìzīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. literarìzīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(što) (u)činiti da što dobije oblik literature uz pomoć literarnih sredstava izražavanja (npr. redom riječi [vidjeh vas jučer mrklome u …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ȍko — ȍko1 sr 〈G ȍka, N mn ȍči, G òčijū〉 1. {{001f}}anat. organ osjetila vida čovjeka i životinja 2. {{001f}}a. {{001f}}vrulja, podvodni izvor b. {{001f}}ekspr. gorsko jezero ledenjačkog porijekla ∆ {{001f}}kravlje oči pren. velike, ali bezizražajne …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ȍpsēžno — pril. na opsežan način; opširno, iscrpno [∼ tumačiti] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • polìtičkī — polìtičk|ī prid. koji se odnosi na politiku ∆ {{001f}}∼a kampanja intenzivna politička aktivnost usmjerena prema jednom konkretnom cilju u jednom određenom razdoblju (npr. uoči izbora ili u tijeku procedura za donošenje nekih važnih odluka); ∼a… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • predávati — predávati1 nesvrš. 〈prez. prèdājēm, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}predati{{/ref}} predávati2 nesvrš. 〈prez. prèdajēm, pril. sad. prèdājūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}a. {{001f}}(kome o čemu) držati predavanje, tumačiti,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sȁd — sȁd1 (sȁda) pril. 1. {{001f}}u ovo vrijeme, u ovaj čas, trenutak 2. {{001f}}malo prije 3. {{001f}}(kao riječ koja najavljuje neodređeno oklijevanje ili ono što će biti) [∼ nisam siguran; A: Je li to dobro ili loše? B: ∼ kako se uzme] 4.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”