tucànīk

tucànīk
tucànīk m 〈G tucaníka〉 {{c=0}}istucan, izdrobljen kamen kojim se obično pokriva cesta; tucanac, tučenac, drobljenac{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • tucanik — tucànīk m <G tucaníka> DEFINICIJA istucan, izdrobljen kamen kojim se obično pokriva cesta; tucanac, tučenac, drobljenac ETIMOLOGIJA vidi tući …   Hrvatski jezični portal

  • Щебень — Рыхлая обломочная порода из неокатанных обломков горных пород, шлаков и т. д. размером от 10 до 100 мм. Может иметь как природное, так и искусственное происхождение. Источник: Словарь архитектурно строительных терминов строительный материал в… …   Строительный словарь

  • drobljénac — m 〈G nca, N mn nci, G dròbljēnācā〉 drobljeni kamen; šljunak, tucanik …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tucànīčkī — prid. koji se odnosi na tucanik, koji je od tucanika …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tučénac — m 〈G nca, N mn nci, G tùčēnācā〉, {{c=1}}v. {{ref}}tucanik{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tȕcati — (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. ām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(što) udaranjem drobiti, pretvarati u sitne komade ili u prah; razbijati, sitniti (šećer u mužaru) [∼ kamen drobiti kamen, proizvoditi tucanik] 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • škȁlja — škȁlj|a ž 〈G mn škȃljā〉 reg. 1. {{001f}}sitan kamen koji se pri zidanju dodaje vapnu, vezivnom sloju, usitnjen kamen za posipanje puta, ceste; šoder, tucanik 2. {{001f}}rupa u stijeni u kojoj živi rak ⃞ {{001f}}(ima) (para) kao ∼e ima (novca) u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • škalja — škȁlja ž <G mn škȃljā> DEFINICIJA reg. 1. sitan kamen koji se pri zidanju dodaje vapnu, vezivnom sloju, usitnjen kamen za posipanje puta, ceste; šoder, tucanik 2. rupa u stijeni u kojoj živi rak FRAZEOLOGIJA (ima) (para) kao škalje ima… …   Hrvatski jezični portal

  • batuda — bàtūda ž DEFINICIJA reg. 1. sitan kamen za posipanje cesta; tucanik, drobljenac 2. žarg. izlazak s jakom kartom ili adutom u igri ETIMOLOGIJA tal. batutto …   Hrvatski jezični portal

  • tučenac — tučénac m <G nca, N mn nci, G tùčēnācā> DEFINICIJA v. tucanik ETIMOLOGIJA vidi tući …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”