tr̀njača

tr̀njača
tr̀njača ž zool., {{c=1}}v. {{ref}}drhtulja{{/ref}}{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • krnj — kȑnj prid. <odr. ī> DEFINICIJA 1. kojemu je dio odbijen, oštećen [krnji zub] 2. koji je ostao nedovršen [krnji tekst]; nepotpun SINTAGMA krnja rečenica gram. rečenica bez izrečenog konstitutivnog dijela (subjekta ili predikata); krnji… …   Hrvatski jezični portal

  • trnjača — tr̀njača ž DEFINICIJA zool., v. drhtulja ETIMOLOGIJA v. trn, trnuti …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”