tȑžīšte

tȑžīšte
tȑžīšte sr {{c=0}}1. {{001f}}područje na kojem se vodi trgovina, ukupnost mjesta gdje se zaključuju trgovački poslovi 2. {{001f}}ponuda i potražnja robe na određenom području i u određeno vrijeme {{/c}}[baciti na ∼]
{{c=0}}∆ {{001f}}{{/c}}crno ∼ {{c=0}}način kupovanja i prodavanja izvan legalnih običaja i načina {{/c}}[crno ∼ deviza]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}šverc; {{/c}}devizno ∼ {{c=0}}organizirana mreža mjesta na kojima se trguje devizama; {{/c}}jedinstveno ∼ {{c=0}}tržište bez teritorijalnih ograničenja (u okviru države ili šire trgovinske zajednice) i s jednakim uvjetima za sve sudionike; {{/c}}slobodno ∼ {{c=0}}tržište koje djeluje bez državnog uplitanja, nema ograničenja u pogledu cijena i količine robe {{/c}}(engl. free market){{c=0}}; {{/c}}svjetsko ∼ {{c=0}}ukupnost mjesta poslovanja na način i po obračunavanju koje se priznaje u svijetu{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Ziste — Zịs|te 〈f. 19〉 oV Zista 1. etruskisches zylindrisches Bronzegefäß mit Deckel aus dem 3./4. Jh. v. Chr., Füße u. Griffe meist figürl. gestaltet 2. etruskische Urne aus Alabaster, Marmor od. Ton aus dem 3. bis 1. Jh. v. Chr. [<lat. cista… …   Universal-Lexikon

  • ziste — spinoziste trapéziste treiziste …   Dictionnaire des rimes

  • Ziste — Zịs|te 〈f.; Gen.: , Pl.: n〉 = Zista …   Lexikalische Deutsches Wörterbuch

  • Ziste — Zịs|ta, Zịs|te, die; , Zisten <griechisch> (altgriechischer zylinderförmiger Korb; frühgeschichtliche Urne) …   Die deutsche Rechtschreibung

  • eurotr̀žīšte — sr ekon. zajedničko tržište zemalja članica Europske unije među kojima nema carinskih, monetarnih ni drugih ekonomskih barijera …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • krı̏žīšte — sr 1. {{001f}}predmet koji se prepoznaje po tome što ima oblik križa kao najuočljivije svojstvo 2. {{001f}}rij. raskršće, raskrsnica, križopuće, {{c=1}}usp. {{ref}}križanje (2){{/ref}} 3. {{001f}}arhit. crkv. središnji prostor na križanju lađa… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • lȍžīšte — sr mjesto u peći gdje se potpaljuje, gdje se ubacuje gorivo …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mȕzīšte — sr uređeno mjesto na otvorenom prostoru (na polju, u planini) gdje se muze stoka; muzilište …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tȅžīšte — sr 1. {{001f}}fiz. točka zamišljene rezultante svih težina pojedinih dijelova tijela, odnosno rezultante sila koje djeluju na neko tijelo 2. {{001f}}pren. ono što je najvažnije, najbitnije; srž, bit, centar, oslonac (nekog rada, problema,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ȕžīšte — sr kazal. prostor s bočne strane pozornice u kojem je smještena užad s koloturjem, sustav uzvlaka kojim se dižu i spuštaju kulise, zavjese i sofite …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”