tríput

tríput
tríput (način pisanja uz: tri puta) pril. {{c=0}}jedanput, još jedanput i još jedanput; prvi pa drugi pa treći put; dva puta ponoviti radnju koja je izvršena{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • triput — tríput (način pisanja uz: tri puta) pril. DEFINICIJA jedanput, još jedanput i još jedanput; prvi pa drugi pa treći put; dva puta ponoviti radnju koja je izvršena ETIMOLOGIJA v. tri + v. put …   Hrvatski jezični portal

  • TRIPUT — Triputienses …   Abbreviations in Latin Inscriptions

  • Milan Bandić — on 28 May 2011 50th and 52nd Mayor of Zagreb Incumbent Assumed office …   Wikipedia

  • Kastell Hesselbach —  Karte mit allen Koordinaten: OSM, Google oder …   Deutsch Wikipedia

  • pogòrjeti — (∅) svrš. 〈prez. pògorīm, pril. pr. ēvši, prid. rad. pogòrio/pogòrjela ž〉 stradati od požara ⃞ {{001f}}triput seliti jedanput ∼ posl. selidba je skupa i uzrokuje velike troškove …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sèliti — (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. sȅlīm (se), pril. sad. sȅlēći (se), gl. im. sȅljēnje〉 1. {{001f}}(koga, što) a. {{001f}}prenositi ili prevoziti stvari komu radi promjene stana ili boravišta; preseljavati b. {{001f}}razg. mijenjati čemu mjesto;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • trìkrat — pril. tri puta; triput [∼ zakukurikati] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ìnfūzija — (infúzija) ž 1. {{001f}}med. unošenje velike količine tekućine (fiziološke otopine, otopine glukoze i drugo) u organizam (raznim načinima) 2. {{001f}}pren. publ. pomoć, kredit i sl. što se daje ili ulaže u koga ili što da oživi svoju djelatnost… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • seliti — sèliti nesvrš. <prez. sȅlīm, pril. sad. sȅlēći, gl. im. sȅljēnje> DEFINICIJA 1. (koga, što) a. prenositi ili prevoziti stvari komu radi promjene stana ili boravišta; preseljavati b. razg. mijenjati čemu mjesto [seliti stol]; micati,… …   Hrvatski jezični portal

  • Masaryk — (izg. mȁsarik) DEFINICIJA 1. Jan (1886 1948), češki političar i diplomat, sin T. G. Masaryka; ministar vanjskih poslova čehoslovačke emigrantske ratne vlade u Londonu, te ponovno u zemlji od 1946. do ožujka 1948. kada se u danima komunističkog… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”