bȍljē

bȍljē
bȍljē pril. {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}komp. {{c=0}}od dobro {{/c}}[A: Kako ti sad izgledam, poslije bolesti? B: ∼, još nije dobro, ali je ∼.], {{c=1}}usp. {{ref}}bolji{{/ref}}, {{/c}}opr. gore {{c=0}}2. {{001f}}na bolji način 3. {{001f}}samostalna poštapalica skraćena od bolje reći
⃞ {{001f}}{{/c}}∼ ikad nego nikad, {{c=1}}v. {{ref}}ikad ⃞{{/ref}}{{/c}}{{c=0}}; {{/c}}∼ nego... {{c=0}}(u ocjeni vrijednosti ili koristi od čega u zn. da ne vrijedi mnogo, ali više vrijedi nego nešto još manje vrijedno) {{/c}}[∼ nego šaka u oko; ∼ nego nogom u stražnjicu (o slaboj zaradi itd.)] ∼ ništa (ne poduzimati, ne činiti itd.) {{c=0}}u dijaloškoj situaciji kao zaključak koji otklanja činjenje, namjeru o poduzimanju radnje i sl.
⃞ {{001f}}{{/c}}∼ reci {{c=0}}u dijaloškoj situaciji ispravljajući riječi sugovornika u zn. točnije reci, radije reci, reci istinu, bolje ti je da kažeš {{/c}}[∼ reci da to ne znaš]{{c=0}}; {{/c}}∼ rečeno, ∼ reći, ∼ rekavši {{c=0}}drugim riječima, drugačije rečeno; {{/c}}∼ vas našao (našli) {{c=0}}odgovor na pozdrav u dočeku »dobro došao/došli«; {{/c}}brže ∼ {{c=0}}što prije, odmah; {{/c}}što ∼ {{c=0}}na najbolji mogući način (učiniti što); {{/c}}što ćeš ∼, ne može ∼ {{c=0}}(ob. u dijaloškoj situaciji na riječi sugovornika ili kao komentar sadržaja svojih riječi) {{/c}}[A: Dobra zarada i mnogo putovanja. B: Što ćeš ∼. Ne može ∼.]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

 • ljȅsnuti se — svrš. 〈prez. ljȅsnēm se, pril. pr. ūv(ši) se, prid. rad. ljȅsnuo se〉, {{c=1}}v. {{ref}}ljeskati se{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • ljȅtovati — (∅) nesvrš. 〈prez. ljȅtujēm, pril. sad. ljȅtujūći, gl. im. ānje〉 provoditi ljetne praznike, odmarati se ljeti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • ljȅstve — ljȅstve1 ž pl. tantum 〈G tāvā/ ī〉 pomagalo za penjanje i silaženje, sastoji se od dva usporedna, jednako dugačka komada spojena prečkama na pravilnim razmacima [popeti se na ∼] ∆ {{001f}}soboslikarske ∼ ljestve s dva kraka, omogućuju hodanje;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • ljȅmēz — m reg. letva s utezima kojom se odozgo pritisne stog slame da je vjetar ne raznosi …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • ljȅpāk — m 〈N mn āci〉 bot. polunametnički listopadni grm (Loranthus europaeus) iz porodice imela; žuta imela …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • ljȅpūšan — prid. 〈odr. šnī〉, {{c=1}}v. {{ref}}ljepušast{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • ljȅsa — ž 1. {{001f}}vrata (ulaz) u ogradi seoskog dvorišta 2. {{001f}}šarage …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • ljȅskati se — nesvrš. 〈prez. ām se, pril. sad. ajūći se, gl. im. ānje〉 knjiš. (o površini vode, ledu, pokorici snijega) lagano odbijati sjaj (od sunca i sl.); svjetlucati se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • ljȅstvast — prid. 〈odr. ī〉 koji ima oblik ljestava …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • ljȅstvica — ž term. 1. {{001f}}niz uzastopnih stupnjeva; raspon, skala 2. {{001f}}gradacija ∆ {{001f}}Beauforova ∼ (izg. bofórova ∼) ljestvica za procjenjivanje jačine vjetra na moru; {{c=1}}usp. {{ref}}bofor{{/ref}}; glazbena ∼ niz od 8 poredanih tonova… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • ljȅstvice — ž pl. tantum dem. od ljestve …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”