trijumvìrāt

trijumvìrāt
trijumvìrāt m 〈G trijumviráta〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}pov. {{c=0}}u administraciji antičkog Rima kolegijalno nadleštvo od tri člana 2. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}udružena trojica; trojka (ob. na vlasti, na visokom položaju i sl.), vladavina trojice
{{/c}}✧ {{001f}}lat.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • trijumvirat — trijumvìrāt m <G trijumviráta> DEFINICIJA 1. pov. u antičkom Rimu organ državne vlasti sastavljen od triju članova 2. pren. tri osobe povezane radi zajedničkoga djelovanja ETIMOLOGIJA lat. triumviratus ← triumvir: (dosl.) jedan od trojice …   Hrvatski jezični portal

  • trijumviratski — trijumvìrātskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na trijumvirat ETIMOLOGIJA vidi trijumvirat …   Hrvatski jezični portal

  • trijumviratski — trijumvìrātski pril. DEFINICIJA na način trijumvirata, kao (što radi) trijumvirat ETIMOLOGIJA vidi trijumvirat …   Hrvatski jezični portal

  • trijumvìrātski — pril. na način trijumvirata, kao (što radi) trijumvirat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • trijumvìrātskī — prid. koji se odnosi na trijumvirat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • trijarhija — trijàrhija ž DEFINICIJA pol. sociol. vladavina trojice, usp. trijumvirat ETIMOLOGIJA grč. triarkhía ≃ tri + arhija …   Hrvatski jezični portal

  • trijumvir — trijùmvīr m <G trijumvíra> DEFINICIJA član trijumvirata ETIMOLOGIJA vidi trijumvirat …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”