trȅbovānje

trȅbovānje
trȅbovānje sr {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}gl. im.〉, {{c=1}}v. {{ref}}trebovati{{/ref}} {{/c}}{{c=0}}2. {{001f}}{{/c}}admin. {{c=0}}potrepštine, ono što pripada za normalan rad, higijenu, odvijanje radnog procesa i sl. (ob. administrativni pribor u uredima, razni potrošni materijali kao sapun, papir itd.) {{/c}}[tražiti ∼; dobiti ∼]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}fasung{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”