transponírati

transponírati
transponírati (što) dv. prez. transpònīrām, pril. sad. -ajūći, pril. pr. -āvši, prid. trp. transpònīrān, gl. im. -ānje〉 {{c=0}}1. {{001f}}preokrenuti/preokretati, premetnuti redoslijed ili raspored čega 2. {{001f}}{{/c}}glazb. {{c=0}}prevesti/prevoditi djelo u drugi tonalitet, {{/c}}{{c=1}}usp. {{ref}}transpozicija (2){{/ref}}
{{/c}}✧ {{001f}}njem. lat.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • transponírati — am dov. in nedov. (ȋ) 1. knjiž. prestaviti, prenesti: transponirati staro zgodbo na sodobne razmere / transponirati ideje v verze / transponirati staro francoščino v slovenščino 18. stoletja prevesti 2. muz. zapisati ali izvesti skladbo poljuben …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”