transcendèntān

transcendèntān
transcendènt|ān prid. odr. -tnī〉 {{c=0}}1. {{001f}}koji prekoračuje neko područje, granicu; prekogranični 2. {{001f}}{{/c}}fil. {{c=0}}koji nadilazi a. {{001f}}iskustvo; nadiskustven b. {{001f}}sve što izvansubjektivno postoji c. {{001f}}sve natprirodno, nadosjetno, nadiskustveno, {{/c}}opr. imanentan {{c=0}}3. {{001f}}{{/c}}mat. {{c=0}}koji nije algebarski 4. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}koji nije u skladu s prirodnim zakonima, koji svojim obilježjima nadmašuje, prelazi ono što je prirodno; natprirodan, nespoznatljiv
∆ {{001f}}{{/c}}∼ne funkcije mat. {{c=0}}funkcije koje nisu algebarske (npr. trigonometrijske, logaritamske, eksponencijalne); {{/c}}∼ne jednadžbe mat. {{c=0}}jednadžbe koje uz algebarske sadrže i druge izraze (npr. nepoznanicu u eksponentu) {{/c}}[eksponencijalne ∼ne jednadžbe; logaritamske ∼ne jednadžbe; trigonometrijske ∼ne jednadžbe]{{c=0}}; {{/c}}∼ni broj mat. {{c=0}}realni broj koji nije algebarski, npr. e, pi{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • imanèntan — prid. 〈odr. tnī〉 fil. 1. {{001f}}koji je sadržan u biti neke pojave, a ne potječe od nekog djelovanja izvana, koji proistječe iz same naravi koga ili čega; urođen 2. {{001f}}koji je sadržan u nekoj pojavi, koji ne prelazi tu pojavu i ostaje njome …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nadnárāvan — nadnárāv|an prid. 〈odr. vnī〉 koji nije u skladu s prirodnim zakonima, koji svojim karakteristikama nadmašuje, prelazi ono što je prirodno [∼ne sile; ∼na snaga]; natprirodan, transcendentan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nadosjetilan — nadosjètīlan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA koji se ne može osjetiti, koji je izvan osjetila; izvanosjetilan, transcendentan ETIMOLOGIJA vidi nadosjetno …   Hrvatski jezični portal

  • nadnaravan — nadnárāvan prid. <odr. vnī> DEFINICIJA koji nije u skladu s prirodnim zakonima, koji svojim karakteristikama nadmašuje, prelazi ono što je prirodno [nadnaravne sile; nadnaravna snaga]; natprirodan, transcendentan ETIMOLOGIJA nad + v. narav …   Hrvatski jezični portal

  • pi — (izg. pȋ) sr DEFINICIJA lingv. 1. šesnaesto slovo grčkog alfabeta 2. pov. u grčkom sustavu bilježenja brojeva oznaka za 80 3. mat. transcendentan realni broj, zadan kao omjer opsega i dijametra bilo koje kružnice; približna vrijednost 3,14159,… …   Hrvatski jezični portal

  • imanentan — imanèntan prid. <odr. tnī> DEFINICIJA fil. 1. koji je sadržan u biti neke pojave, a ne potječe od nekog djelovanja izvana, koji proistječe iz same naravi koga ili čega; urođen 2. koji je sadržan u nekoj pojavi, koji ne prelazi tu pojavu i… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”