tragikòmičan

tragikòmičan
tragikòmičan prid. odr. -čnī〉 {{c=0}}1. {{001f}}koji pripada tragikomediji, koji se odnosi na tragikomediju 2. {{001f}}koji je istovremeno i tragičan i komičan{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • tragikomičan — tragikòmičan prid. <odr. čnī> DEFINICIJA 1. koji pripada tragikomediji, koji se odnosi na tragikomediju 2. koji je istovremeno i tragičan i komičan ETIMOLOGIJA vidi tragikomedija …   Hrvatski jezični portal

  • arlekináda — ž razg. 1. {{001f}}kazališni komad u kojem nastupaju arlekini 2. {{001f}}tragikomičan događaj, krajnje neozbiljan čin, velika neozbiljnost u postupcima ili ponašanju [politička ∼; javna ∼]; ruglo, komedija, farsa …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • arlekinada — arlekináda ž DEFINICIJA razg. 1. kazališni komad u kojem nastupaju arlekini 2. pren. tragikomičan događaj, neozbiljan čin [politička arlekinada; javna arlekinada]; farsa, ruglo ETIMOLOGIJA vidi arlekin …   Hrvatski jezični portal

  • Weiss — (izg. vàjs), Peter (Ulrich) (1916 1982) DEFINICIJA njemački pisac romana i dramskih djela te slikar; 1934. s obitelji emigrirao u Švedsku; poetika pod utjecajem nadrealizma F. Kafke, H. Millera (tragikomičan igrokaz Patnje gospodina Mockinpotta,… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”