tȍčka

tȍčka
tȍčk|a ž 〈D L -čki, G mn -čākā〉 {{c=0}}1. {{001f}}a. {{001f}}jedan od osnovnih elemenata geometrije, tvorevina bez dijelova i dimenzija {{/c}}[koordinate ∼e] {{c=0}}b. {{001f}}mjesto {{/c}}[∼a sastajanja] {{c=0}}2. {{001f}}{{/c}}lingv. {{c=0}}pravopisni znak kojim se obilježava dovršenost rečenice, skraćenost riječi ili izraza, redoslijed jedinice u nizanju i odijeljenost članova višeznamenkaste brojke {{/c}}[staviti ∼u] {{c=0}}3. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}a. {{001f}}ono što je vrlo malo, pa time nalikuje na točku b. {{001f}}često u značenju uporišnog, od čega se polazi, što je mjesto kakvog stajališta, odredišta {{/c}}[kritična ∼a; krizna ∼a; mrtva ∼a; slaba ∼a] {{c=0}}4. {{001f}}{{/c}}(+ potenc.) {{c=0}}znak na mjerilu, instrumentu itd. koji obilježava razlike u temperaturi, stanju u tvari i sl. 5. {{001f}}brojkom istaknut smisaoni, sadržajni razdjel u tekstu, dnevnom redu, paragrafu i sl. {{/c}}[∼a dnevnog reda]
{{c=0}}∆ {{001f}}{{/c}}dodirna ∼a {{c=0}}zajednička crta, zajednička pojedinost; {{/c}}prijelomna ∼a {{c=0}}prekretnica; {{/c}}∼a gledišta {{c=0}}gledište, stav
⃞ {{001f}}{{/c}}dovesti na mrtvu ∼u {{c=0}}zaustaviti bez izgleda na nastavak, dovesti u bezizlaznu situaciju; {{/c}}i ∼a {{c=0}}završetak teksta koji kaže da se više ne namjerava ništa reći; i dosta, i gotovo, i to je sve; {{/c}}pokrenuti s mrtve ∼e {{c=0}}početi djelovati nakon dugog čekanja, nakon što se dugo nije radilo, nakon predugog mirovanja ili odsutnosti inicijative i djelovanja, napokon se pokrenuti, najzad početi raditi; {{/c}}staviti ∼u (na što) {{c=0}}prekinuti s čim, obustaviti; {{/c}}staviti ∼u na i {{c=0}}završiti što
{{/c}}✧ {{001f}}rus.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

 • CKA — may refer to:* in electronics, stands for circuit assembly , as in printed circuit assembly * the ICAO airline designator for Cook Inlet Aviation, United States * the IATA airport code for Kegelman Air Force Auxiliary Field, United States …   Wikipedia

 • CKA — CKA, sigle composé des trois lettres C, K et A, peut faire référence à : Kegelman Air Force, à Cherokee dans l Oklahoma, aux États Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports, Catégorie : Code …   Wikipédia en Français

 • CKA — CKA, CKB, CKF ↑ CK Salze …   Universal-Lexikon

 • čkȁlja — čkȁlj|a ž 〈G mn čkȃljā〉 reg. 1. {{001f}}izdubljenje u tlu nastalo ležanjem veće životinje; loga, log, brlog 2. {{001f}}rupa u zemlji [skakati preko ∼ā] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • CKA — Chinese Karate Association (Community » Sports) …   Abbreviations dictionary

 • cka — ISO 639 3 Code of Language ISO 639 2/B Code : ISO 639 2/T Code : ISO 639 1 Code : Scope : Individual Language Type : Living Language Name : Khumi Awa Chin …   Names of Languages ISO 639-3

 • CKA — abbr. comp. Central Keying Authority …   Dictionary of English abbreviation

 • CKA — abbr. Canadian Killifish Association …   Dictionary of abbreviations

 • Gȑčkā — ž 〈D L Gȑčkōj〉 geogr. država na J Balkanskog poluotoka s izlazom na Jonsko, Egejsko i Sredozemno more, glavni grad Atena ∆ {{001f}}stara ∼ grčki gradovi i države iz doba antike, antička Grčka, Helada ⃞ {{001f}}dužan kao ∼, {{c=1}}v. {{ref}}dužan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • bȍčka — ž 〈G mn bȍčākā/ ī〉 pribadača; čioda, babljača …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • bȕcka — ž buca, {{c=1}}usp. {{ref}}buco{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”