tlòris

tlòris
tlòris m zast., {{c=1}}v. {{ref}}tlocrt{{/ref}}{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • tloris — tlòris m DEFINICIJA zast. tlocrt, v …   Hrvatski jezični portal

  • tlorís — in tlóris a m (ȋ; ọ̑) 1. grafični prikaz vodoravnega prereza stavbe, predmeta s podatki o merah: narisati, povečati tloris; vnesti mere v tloris; tloris hiše, stroja; tloris kleti, nadstropja // podoba, oblikovanost stavbe, predmeta, prostora v …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • trílísten — tna o prid. (ȋ ȋ) ki ima tri liste: trilistna vejica / trilistna brošura ♦ bot. trilistni citronovec zimzeleni okrasni grm z limoni podobnimi neužitnimi plodovi, Poncirus trifoliata; um. trilistni tloris tloris v obliki treh tričetrtinskih,… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • bazílika — 1 e ž (í) 1. arhit. starokrščanska cerkvena stavba z visoko srednjo ladjo in nižjima stranskima: značilni tloris bazilike // rel. imenitnejša cerkev s posebnimi častnimi pravicami: bazilika sv. Petra 2. pri starih Grkih in Rimljanih veliko tržno… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • bazilikálen — lna o prid. (ȃ) arhit. ki je v slogu bazilike: bazilikalna stavba; bazilikalni tloris / bazilikalna okna …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • króg — a m (ọ̑) 1. geom. lik, ki ga omejuje krožnica: izračunati obseg, ploščino kroga; polmer kroga; središče kroga / točka na obodu kroga / istosrediščni krogi // sklenjena krivulja, katere točke so enako oddaljene od središča: narisati krog s… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • kvadrát — a m (ȃ) 1. geom. četverokotnik z enakimi stranicami in enakimi koti: narisati kvadrat; tloris ima obliko kvadrata; izračunati obseg, ploščino kvadrata 2. kar je po obliki podobno temu liku: vpisati v prvi kvadrat; kvadrati in krogi / na listu so …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • narís — a m (ȋ) 1. knjiž. risba, skica: na robu karte so bile opombe in naris naših položajev 2. geom. projekcija predmeta navadno na navpično ravnino: naris in tloris / mere so podane v narisu …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • rotónda — e ž (ọ̑) knjiž. rotunda: tloris rotonde …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • štírilísten — tna o prid. (ȋ ȋ) 1. ki ima štiri liste: štirilistna rastlina / štirilistna brošura ♦ strojn. štirilistni vijak 2. um. ki ima obliko štiriperesne deteljice: štirilistni tloris cerkve; štirilistno okno …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”