božànstven

božànstven
božànstven prid. odr. -ī〉 {{c=0}}koji se ističe ljepotom {{/c}}[∼a ljepota]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}ukusom i okusom {{/c}}[∼a hrana]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}općenito, koji je izvrstan, vrstan, iznimno dobar i kvalitetan {{/c}}[∼o putovanje]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • božanstven — božànstven prid. <odr. ī> DEFINICIJA 1. koji se ističe ljepotom [božanstvena ljepota] 2. koji se ističe ukusom i okusom [božanstvena hrana] 3. općenito, koji je izvrstan, vrstan, iznimno dobar i kvalitetan [božanstveno putovanje]… …   Hrvatski jezični portal

  • božánstven — a o prid. (ȃ) nanašajoč se na božanstvo: božanstvena načela …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • božànskī — prid. 1. {{001f}}koji se odnosi na božanstvo, koji pripada božanstvu, koji ima odlike božanstva 2. {{001f}}božanstven …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • božánstvenōst — ž osobina onoga koji je božanstven ili svojstvo onoga što je božanstveno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nebèskī — prid. 1. {{001f}}koji se odnosi na nebo, koji pripada nebu 2. {{001f}}pren. koji je divan; nebesni, božanstven, anđeoski …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • božanstvenost — božánstvenōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina onoga koji je božanstven ili svojstvo onoga što je božanstveno ETIMOLOGIJA vidi božanstvo …   Hrvatski jezični portal

  • božanski — božànskī prid. DEFINICIJA 1. koji se odnosi na božanstvo, koji pripada božanstvu, koji ima odlike božanstva 2. božanstven ETIMOLOGIJA vidi božanstvo …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”