tȅst

tȅst
tȅst m 〈N mn tèstovi〉 {{c=0}}1. {{001f}}a. {{001f}}pokus, ispit ili proba koji treba da dokaže neku pretpostavku ili tvrdnju {{/c}}[∼ turnir; ∼-vožnja; podvrgnuti se ∼u] {{c=0}}b. {{001f}}standardizirani mjerni postupak ili instrument kojim se mjeri neka pojava; upotrebljava se u svim disciplinama u kojima se može egzaktno mjeriti {{/c}}[napraviti ∼] {{c=0}}2. {{001f}}{{/c}}psih. {{c=0}}a. {{001f}}ispitivanje, provjera koja omogućuje da se procijene, vrednuju psihičke ili fizičke sposobnosti osoba ili da se odrede značajke njihove ličnosti {{/c}}[∼ inteligencije; psiho∼; sastaviti ∼] {{c=0}}b. {{001f}}{{/c}}med. {{c=0}}pokus koji omogućuje da se procijene funkcionalni kapaciteti kakva organa ili sustava organa 3. {{001f}}pokus, provjera koja omogućuje da se stvori predodžba, mišljenje o nekom ili nečem {{/c}}[∼ na natječaju za spikere]
{{c=0}}∆ {{001f}}{{/c}}alko-∼ {{c=0}}provjera prisutnosti alkohola u dahu, krvi, urinu
{{/c}}✧ {{001f}}engl. lat.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”