tȅrmometar

tȅrmometar
tȅrmometar m 〈G -tra, N mn -tri〉 fiz. {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}{{c=1}}v. {{ref}}toplomjer{{/ref}} {{/c}}{{c=0}}2. {{001f}}{{/c}}tehn. {{c=0}}sprava za mjerenje temperature zraka i drugih fizičkih tijela, temelji se na mjerenju nekog svojstva koje ovisi o temperaturi (npr. živini i alkoholni termometri koriste za tu svrhu ekspanziju žive odn. alkohola s porastom temperature){{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”