teòretski

teòretski
teòretski pril. {{c=0}}prema teoriji, u duhu teorije, kako teorija postavlja, {{/c}}opr. empirijski

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • teoretski — teòretskī prid. DEFINICIJA 1. koji se odnosi na teoriju, koji razvija, objašnjava teoriju, utemeljen na teoriji 2. koji uvodi u teoriju, koji služi upoznavanju teorije; teorijski 3. pejor. koji je crpen ili naučen samo iz knjiga i nije u vezi s… …   Hrvatski jezični portal

  • teòretskī — prid. 1. {{001f}}koji se odnosi na teoriju, koji razvija, objašnjava teoriju, utemeljen na teoriji; teorijski 2. {{001f}}koji uvodi u teoriju, koji služi upoznavanju teorije; teorijski 3. {{001f}}pejor. koji je crpen ili naučen samo iz knjiga i… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • teoretski — teòretski pril. DEFINICIJA prema teoriji, u duhu teorije, kako teorija postavlja, opr. empirijski ETIMOLOGIJA vidi teorija …   Hrvatski jezični portal

  • teorétski — a o prid. (ẹ̑) teoretičen: pomembna teoretska razprava / teoretski del pedagoške izobrazbe / teoretska navodila za politično delo teorétsko prisl.: teoretsko dobro pripravljen šahist …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • akàdemskī — akàdemsk|ī prid. 1. {{001f}}a. {{001f}}koji se odnosi na akademiju [∼i naslov] b. {{001f}}koji se odnosi na akademije; visokoškolski, sveučilišni c. {{001f}}koji ima visokoškolsko obrazovanje [∼i građanin] 2. {{001f}}koji je znanstven [∼i… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • autòmāt — m 〈G automáta〉 1. {{001f}}tehn. uređaj koji samostalno obavlja koristan rad, skraćuje broj radnji ili radni proces bez izravnog sudjelovanja čovjeka u svakoj radnji, ali prema njegovoj zamisli [∼ za kavu (čaj, čokoladu, osvježavajuće piće)] 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kabìnētskī — prid. 1. {{001f}}koji se odnosi na kabinet [∼ radnik], opr. terenski 2. {{001f}}pren. koji ne vidi dalje od svog kabineta, koji je izoliran od stvarnosti, teoretski bez veze s praksom [∼ tip; ∼ pristup problemu] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • teòrījskī — prid., {{c=1}}v. {{ref}}teòretskī{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Serlio — (izg. sérlio), Sebastiano (1475 1554) DEFINICIJA talijanski kasnorenesansni i maniristički graditelj i teoretičar arhitekture; dvorski graditelj u Fontainebleauu; teoretski spisi u sedam svezaka u kojima je cijelu Europu upoznao s Vitruvijevim… …   Hrvatski jezični portal

  • Luxemburg — (izg. lȕksemburg), Rosa (1871 1919) DEFINICIJA poljska i njemačka političarka, teoretski razvijala humanističke i demokratske varijante marksizma; ubijena u atentatu (zajedno s K. Liebknechtom) prilikom gušenja »Spartakovskog« ustanka berlinskih… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”