terèvēnka

terèvēnka
terèvēnka ž 〈D L -enci, G mn -ā/-ī〉 {{c=0}}razuzdano, bučno veselje; pijanka, orgijanje
{{/c}}✧ {{001f}}tur.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • terevenka — terèvēnka ž <D L enci, G mn ā/ ī> DEFINICIJA razuzdano, bučno veselje; pijanka, orgijanje ETIMOLOGIJA tur. tereffü: skakanje, dizanje …   Hrvatski jezični portal

  • bakànāl — m 〈G bakanála〉 1. {{001f}}pov. višednevne svetkovine u Rimu u slavu boga vina Bakha, slične grčkim dionizijskim svečanostima; bakanalije 2. {{001f}}lik. tema u slikarstvu renesanse i baroka i u tzv. historijskom slikarstvu 19. st. 3. {{001f}}razg …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • lumpèraj — (lumperȁj) m reg. pijanka, terevenka [prirediti ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • lumperaj — lumpèraj (lumperȁj) m DEFINICIJA reg. pijanka, terevenka [prirediti lumperaj] ETIMOLOGIJA vidi lump …   Hrvatski jezični portal

  • bakanal — bakànāl m (bakànālije ž pl. tantum) <G bakanála> DEFINICIJA 1. pov. višednevne svetkovine u Rimu u slavu boga vina Bakha, slične grčkim dionizijskim svečanostima; bahanalije 2. lik. tema u slikarstvu renesanse i baroka i u tzv. historijskom …   Hrvatski jezični portal

  • terevenčiti — terèvēnčiti nesvrš. <prez. īm, pril. sad. čēći, gl. im. čēnje> DEFINICIJA provoditi vrijeme u raspojasanom društvu, pijančiti, bančiti ETIMOLOGIJA vidi terevenka …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”