temperàmentan

temperàmentan
temperàmentan prid. odr. -tnī〉 {{c=0}}koji ima temperamenta, koji brzo i živo reagira{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • temperamentan — temperàmentan prid. <odr. tnī> DEFINICIJA koji ima temperamenta, koji brzo i živo reagira ETIMOLOGIJA vidi temperament …   Hrvatski jezični portal

  • temperàmentnōst — ž osobina onog koji je temperamentan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vȁtra — vȁtr|a ž 〈G mn tārā/ ī〉 1. {{001f}}prirodna pojava koja nastaje kad što gori, oslobađanje topline uz plamen i svjetlo u procesu gorenja; oganj [naložiti ∼u] 2. {{001f}}a. {{001f}}pucanje iz oružja; paljba [otvoriti ∼u] b. {{001f}}okršaj, boj 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ı̏mpulzīvan — ı̏mpulzīv|an prid. 〈odr. vnī〉 koji je sklon brzu djelovanju, koji reagira brzo, bez premišljanja; nagao, temperamentan ∆ {{001f}}∼na reakcija psih. nepromišljeni, nagli, nekontrolirani, ob. temperamentni odgovor na neočekivanu novost ili izazov …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • žaròvit — prid. 〈odr. ī〉 ekspr. knjiš. pun žara, temperamentan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • žîv — prid. 〈odr. ī, komp. žı̏vljī〉 1. {{001f}}koji živi, koji je u životu [∼i primjer] 2. {{001f}}a. {{001f}}koji je pun života b. {{001f}}koji se ističe aktivnošću; djelatan [∼a atmosfera] c. {{001f}}koji je pun pokreta; prometan, bučan [∼ promet] 3 …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • žarovit — žaròvit prid. <odr. ī> DEFINICIJA ekspr. knjiš. pun žara, temperamentan ETIMOLOGIJA vidi žar …   Hrvatski jezični portal

  • živ — žȋv prid. <odr. ī, komp. žȉvljī> DEFINICIJA 1. koji živi, koji je u životu [živi primjer] 2. a. koji je pun života b. koji se ističe aktivnošću [živa atmosfera]; djelatan c. koji je pun pokreta [živ promet]; bučan, prometan 3. koji je pun… …   Hrvatski jezični portal

  • vatra — vȁtra ž <G mn tārā/ ī> DEFINICIJA 1. prirodna pojava koja nastaje kad što gori, oslobađanje topline uz plamen i svjetlo u procesu gorenja [naložiti vatru]; oganj 2. a. pucanje iz oružja [otvoriti vatru]; paljba b. okršaj, boj 3. svjetlo,… …   Hrvatski jezični portal

  • temperamentnost — temperàmentnōst (temperamèntnōst) ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina onog koji je temperamentan ETIMOLOGIJA vidi temperament …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”