talìjānskī

talìjānskī
talìjānsk|ī prid. {{c=0}}koji se odnosi na Italiju, koji pripada Talijanima i Italiji
∆ {{001f}}{{/c}}∼a čizma žarg. {{c=0}}Apeninski poluotok, {{/c}}{{c=1}}usp. {{ref}}apeninski ∆{{/ref}}{{/c}}{{c=0}}; {{/c}}∼a kancona glazb. {{c=0}}naziv za popularne talijanske melodije; {{/c}}∼e karte {{c=0}}garnitura karata (kupe, špade, baštoni, dinari) kakvima se igra u primorskom pojasu, {{/c}}{{c=1}}usp. {{ref}}briškula{{/ref}}, {{ref}}trešeta{{/ref}}{{/c}}{{c=0}}; {{/c}}∼i gonič kinol. {{c=0}}rasa pasa nastala križanjem zapadnoeuropskih i balkanskih goniča; {{/c}}∼i hrt, ∼i mastiv, ∼i ovčar, ∼i ptičar, ∼i špic kinol. {{c=0}}vrste pasa{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • talijanski — talìjānskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na Italiju, koji pripada Talijanima i Italiji SINTAGMA talijanska čizma žarg. Apeninski poluotok, v. apeninski ; talijanska kancona glazb. naziv za popularne talijanske melodije; talijanska partija šah… …   Hrvatski jezični portal

  • talìjānski — pril. kao Talijani, na način Talijana …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • talijanski — talìjānski pril. DEFINICIJA kao Talijani, na način Talijana ETIMOLOGIJA vidi Italija …   Hrvatski jezični portal

  • Bellini — (izg. belȋni) DEFINICIJA 1. talijanska obitelj, zaslužna za osnivanje venecijanske škole renesansnog slikarstva 2. Gentile (o.1429 1507), talijanski renesansni slikar portreta i krajobraza, sin Jacopov 3. Giovanni (zvan Giambellino) (o.1430 1516) …   Hrvatski jezični portal

  • Italian irredentism — ( Italian: Italia irredenta ) was an Italian nationalist Irredentist movement that aimed to complete the unification of all ethnically Italian peoples. Originally, the movement promoted the annexation by Italy of territories inhabited by an… …   Wikipedia

  • toskanski — tòskānskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na Toskance SINTAGMA toskanski red pov. arhit. građevinski stil koji se razvio u rimsko doba na području današnje Toskane; odlikuje se robustnošću i monumentalnošću; toskanski talijanski lingv. talijanski …   Hrvatski jezični portal

  • Venturi — (izg. ventȗri) DEFINICIJA 1. Adolfo (1856 1941), talijanski povjesničar umjetnosti (Povijest talijanske umjetnosti u 25 sv.) 2. Giovanni Battista (1746 1822), talijanski prirodoznanac, izumio Venturijeve cijevi, uređaj za mjerenje strujanja… …   Hrvatski jezični portal

  • Sansovino — (izg. sansovȋno) DEFINICIJA 1. Andrea (1460 1529), talijanski visokorenesansni kipar i graditelj; nadgrobni spomenici po uzoru na antičke spomenike 2. Jacopo (1486 1570), talijanski kasnorenesansni graditelj i kipar; ugledao se na Bramanteova… …   Hrvatski jezični portal

  • Scarlatti — (izg. skarlȁti) DEFINICIJA 1. Alessandro (1660 1725), talijanski skladatelj, dirigent, čembalist, pedagog (opere Svako zlo nije za zlo, Tigran, Trijumf časti, Mitridat Eupator, oratorij Judita) 2. Domenico (1685 1757), talijanski skladatelj i… …   Hrvatski jezični portal

  • Mussolini — (izg. musolȋni), Benito (1883 1945) DEFINICIJA talijanski fašistički vođa (Duce), vlada od 1922; poveo agresiju na Abesiniju 1935, na Albaniju 1939. i uveo Italiju u rat na strani Trećega Reicha 1940; odgovoran za prisilnu talijanizaciju i… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”