tabelírānje

tabelírānje
tabelírānje sr {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}gl. im.〉, {{c=1}}v. {{ref}}tabelirati{{/ref}} {{/c}}{{c=0}}2. {{001f}}postupak izrade tabela u smislu ispunjavanja konceptualne sheme tabele s podacima: a. {{001f}}unošenje podataka o svakoj individualnoj pojavi u jedan od skupova u tabeli b. {{001f}}sumiranje i konačno prezentiranje zbirnih rezultata za svako određenje na tabeli{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • tabeliranje — tabelírānje sr DEFINICIJA 1. <gl. im.>, v. tabelirati 2. postupak izrade tabela u smislu ispunjavanja konceptualne sheme tabele s podacima: a. unošenje podataka o svakoj individualnoj pojavi u jedan od skupova u tabeli b. sumiranje i… …   Hrvatski jezični portal

  • tabelíranje — a s (ȋ) glagolnik od tabelirati: navodila za tabeliranje podatkov …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • tab — (izg. tȇb) m DEFINICIJA inform. 1. tipka na tipkovnici kojom se kursor pomiče za određen broj mjesta udesno; tabulator 2. indikator, oznaka; stavlja se na oba kraja nosioca podataka (npr. trake) 3. istaknuti dio arhivske ili kataloške kartice na… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”