sı̏la

sı̏la
sı̏l|a ž 〈G mn sîlā〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}fiz. {{c=0}}a. {{001f}}svaki utjecaj koji izaziva gibanje ili promjenu brzine gibanja tijela, ono što pokreće b. {{001f}}jedinica koja opisuje djelovanje tijela ili polja na neko tijelo (simbol F, jedinica newton N) (u klasičnoj fizici sila F kad djeluje na tijelo mase m daje tom tijelu ubrzanje a prema relaciji F = ma) 2. {{001f}}fizička snaga, velika borbena moć {{/c}}[vojna ∼a; oružana ∼a] {{c=0}}3. {{001f}}{{/c}}pol. {{c=0}}velika i utjecajna država {{/c}}[svjetska ∼a] {{c=0}}4. {{001f}}{{/c}}pren. razg. {{c=0}}onaj koji je sposoban, sjajan, snažan (o osobi) {{/c}}[baš si ∼a]
{{c=0}}∆ {{001f}}{{/c}}mračne ∼e sociol. {{c=0}}skupine ljudi koje se u svom djelovanju služe nečasnim sredstvima; {{/c}}natprirodne ∼e {{c=0}}koje se ne mogu objasniti racionalnim rječnikom znanosti; {{/c}}nečista ∼a pejor. {{c=0}}vrag; {{/c}}nuklearne ∼e pol. {{c=0}}države koje raspolažu nuklearnim oružjem; {{/c}}sedma ∼a publ. {{c=0}}sredstva javnih komunikacija; {{/c}}∼a teže fiz. {{c=0}}privlačenje svih predmeta k tlu, rezultanta privlačne sile Zemlje i centrifugalne sile zbog rotacije; gravitacija
⃞ {{001f}}{{/c}}bila mi (ti itd.) je ∼a, došla mi (ti itd.) je ∼a {{c=0}}imao sam potrebu (da izvršim veliku ili malu nuždu); {{/c}}činiti ∼u (komu) {{c=0}}silovati koga; {{/c}}na ∼u {{c=0}}1. {{001f}}uz upotrebu snage ili pritiska ondje gdje se radnja obavlja bez toga {{/c}}[zatvarati vrata na ∼u; otvoriti bocu na ∼u] {{c=0}}2. {{001f}}ne tražeći razloge, pod svaku cijenu, pošto-poto, na svaki način, ma kako {{/c}}[traži razlike prema drugim ljudima na ∼u; na svu ∼u silom, pod svaku cijenu{{c=0}};{{/c}} nastojati na svu ∼u (pojačano prema na ∼u)]{{c=0}}; {{/c}}∼a boga ne moli {{c=0}}u velikoj opasnosti sva su sredstva dopuštena; {{/c}}∼om prilika {{c=0}}kako prilike zahtijevaju; {{/c}}uz upotrebu ∼e (bez upotrebe ∼e) {{c=0}}uz upotrebu oružja uz angažiranje vojske, ratom (bez upotrebe oružja, itd.){{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”