sústav

sústav
sústav m {{c=0}}1. {{001f}}cjelokupnost jedinica i odnosa među jedinicama; ukupnost načela ili stvari usklađenih i povezanih da čine cjelinu {{/c}}[krvožilni ∼; računalni ∼; školski ∼; politički ∼; jezični ∼]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}sistem 2. {{001f}}{{/c}}kem. {{c=0}}skupina tvari koje su u ravnoteži ili joj teže {{/c}}[binarni ∼; trinarni ∼; periodni ∼] {{c=0}}3. {{001f}}{{/c}}min. {{c=0}}bilo koji od sedam kristalnih sustava {{/c}}[heksagonalni ∼; tetragonalni ∼] {{c=0}}4. {{001f}}{{/c}}fil. {{c=0}}skup spoznaja koje su uređene po ideji cjeline i u kojima bitno prevladava jedinstvo (Kant) 5. {{001f}}{{/c}}fiz. {{c=0}}skup objekata koji se promatra s obzirom na međusobno djelovanje njegovih dijelova i vanjske utjecaje {{/c}}[homogeni ∼; heterogeni ∼]
{{c=0}}∆ {{001f}}{{/c}}∼ jednadžbi mat. {{c=0}}skup jednadžbi sa zajedničkim nepoznanicama koje treba riješiti simultano, tj. traže se vrijednosti nepoznanica za koje će biti zadovoljene sve zadane jednadžbe {{/c}}[∼ linearnih jednadžbi]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}sistem jednadžbi{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • sustav — sústav m DEFINICIJA 1. cjelokupnost jedinica i odnosa među jedinicama; ukupnost načela ili stvari usklađenih i povezanih da čine cjelinu [krvožilni sustav; računalni sustav; školski sustav; politički sustav; jezični sustav]; sistem 2. kem.… …   Hrvatski jezični portal

  • şuştav — şuştáv, ă, adj. (reg.; despre oi) care are lână, cu fire scurte, linse, fără ondulaţii. Trimis de blaurb, 01.03.2007. Sursa: DAR …   Dicționar Român

  • šuštav — šȕštav prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji šušti ETIMOLOGIJA vidi šuštati …   Hrvatski jezični portal

  • MKSA-sustav — MKSA sústav DEFINICIJA krat. sustav mjernih jedinica osnovan na metru, kilogramu, sekundi i ampereu; predložio ga G. Giorgi 1901, međunarodno usvojen 1948 …   Hrvatski jezični portal

  • sústāvan — sústāv|an prid. 〈odr. vnī, komp. sustàvnijī〉 koji se osniva na sustavu, koji je u sustavu [biti ∼an u radu]; sistematičan ∆ {{001f}}∼ni redoslijed lingv. redoslijed članaka …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dèkādskī — prid. 1. {{001f}}koji se odnosi na dekadu, razdoblje od deset godina 2. {{001f}}mat. brojevni sustav kome je osnova broj 10, u načinu zapisivanja koriste se brojevi 1–9, te 0; desetični, {{c=1}}usp. {{ref}}binarni (2){{/ref}} ∆ {{001f}}∼ razlomak …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dekadski — dèkādskī prid. DEFINICIJA 1. koji se odnosi na dekadu, razdoblje od deset godina 2. mat. brojevni sustav kome je osnova broj 10, u načinu zapisivanja koriste se brojevi 1 9, te 0; dekadni, desetični, usp. binarni (2), oktalan, heksadecimalan… …   Hrvatski jezični portal

  • jèzik — m 〈V iče, N mn ici, G jȅzīkā〉 1. {{001f}}anat. pokretljiv mišić u usnoj šupljini čovjeka i životinja, organ za okus i uzimanje hrane, u čovjeka jedan od organa govora [hrapav ∼] 2. {{001f}}pren. a. {{001f}}ono što oblikom podsjeća na jezik… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • repùblika — ž 〈D L ici〉 pol. 1. {{001f}}a. {{001f}}politički sustav u kojem prva osoba nije monarh, već ob. predsjednik (premijer i sl.) b. {{001f}}meton. država koja ima takav sustav 2. {{001f}}a. {{001f}}politički sustav u kojem vlast drže izabrani… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sìstēm — m 〈G sistéma〉 1. {{001f}}ukupnost načela ili stvari usklađenih da čine cjelinu; sustav [školski ∼; politički ∼] 2. {{001f}}a. {{001f}}tehnička struktura koja se sastoji od povezanih postrojenja sa zajedničkom svrhom [energetski ∼]; sustav b.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”