sùvislōst

sùvislōst
sùvislōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉 {{c=0}}svojstvo onoga što je suvislo ili osobina onoga koji je suvisao{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • suvislost — sùvislōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA svojstvo onoga što je suvislo ili osobina onoga koji je suvisao ETIMOLOGIJA vidi suvisao …   Hrvatski jezični portal

  • koherèntnōst — ž 1. {{001f}}svojstvo onoga što je koherentno; povezanost, suvislost 2. {{001f}}inform. u tehnici rasterskog skeniranja dodjela vrijednosti jednog piksela susjednome …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kòntekst — m 〈N mn i, G kȍntēkstā〉 1. {{001f}}lingv. a. {{001f}}govorna ili tekstovna cjelina koja točno određuje smisao pojedine riječi (ili druge jezične jedinice) koja je i sama njezin dio b. {{001f}}tekst ili dio teksta u kojem se neka riječ pojavljuje …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nesuvislost — nȅsuvīslōst ž <G osti, I osti/ ošću>, opr. suvislost DEFINICIJA ETIMOLOGIJA vidi nesuvisao …   Hrvatski jezični portal

  • kontekst — kòntekst m <N mn i, G kȍntēkstā> DEFINICIJA 1. lingv. a. govorna ili tekstovna cjelina koja točno određuje smisao pojedine riječi (ili druge jezične jedinice) koja je i sama njezin dio b. tekst ili dio teksta u kojem se neka riječ… …   Hrvatski jezični portal

  • koherencija — koherèncija ž DEFINICIJA 1. psih. logička i osjećajna dosljednost u mišljenju i djelovanju, odsutnost proturječja; povezanost, suvislost 2. v. kohezija (2) ETIMOLOGIJA vidi koherentan …   Hrvatski jezični portal

  • koherentnost — koherèntnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA 1. svojstvo onoga što je koherentno; povezanost, suvislost 2. inform. u tehnici rasterskog skeniranja dodjela vrijednosti jednog piksela susjednome ETIMOLOGIJA vidi koherentan …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”