sùstignuti

sùstignuti
sùstignuti (koga, što) svrš. prez. sùstignēm, pril. pr. -ūvši, imp. sùstigni, prid. rad. sùstignuo/sùstigao〉 {{c=0}}dostići koga, krećući se u istom smjeru (većom brzinom od onoga kojeg se dostiže){{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • sustignuti — sùstignuti (koga, što) svrš. <prez. sùstignēm, pril. pr. ūvši, imp. sùstigni, prid. rad. sùstignuo/sùstigao> DEFINICIJA dostići koga, krećući se u istom smjeru (većom brzinom od onoga kojeg se dostiže); sustići ETIMOLOGIJA su + v. stignuti …   Hrvatski jezični portal

  • sustizati — sùstizati (koga, što) nesvrš. <prez. sùstižēm, pril. sad. sùstižūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. sustignuti, sustići ETIMOLOGIJA vidi sustignuti …   Hrvatski jezični portal

  • sustići — sùstići svrš. DEFINICIJA v. sustignuti ETIMOLOGIJA vidi sustignuti …   Hrvatski jezični portal

  • sùstizati — (koga, što) nesvrš. 〈prez. sùstižēm, pril. sad. sùstižūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}sustignuti{{/ref}}, {{ref}}sustići{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sùstići — svrš., {{c=1}}v. {{ref}}sustignuti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”