sùprotnōst

sùprotnōst
sùprotnōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉 {{c=0}}1. {{001f}}osobina, stanje onoga što je nečemu suprotno; oprečnost, protimba 2. {{001f}}ono što se po svojim osobinama oštro razlikuje od drugoga{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • suprotnost — sùprotnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA 1. osobina, stanje onoga što je nečemu suprotno; oprečnost 2. ono što se po svojim osobinama oštro razlikuje od drugoga ETIMOLOGIJA vidi suprot …   Hrvatski jezični portal

  • a — a1, A 1. {{001f}}〈m〉 glas a [ovaj a] 2. {{001f}}a. {{001f}}〈sr〉 slovo a [malo a, veliko A] b. {{001f}}izvan konteksta [ovo a, 〈mn〉 ova a] ∆ {{001f}}∼ deklinacija (sklonidba) gram. prva deklinacija u kojoj se u G jd na osnovu riječi dodaje… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • A- — {{upper}}A {{/upper}} u složenim riječima izražava negaciju, suprotnost, izostanak onoga što kazuje osnovna riječ [asocijalan; abrahija; asimetrija]; ne , bez ✧ {{001f}}grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • antagonìzam — m 〈G zma, N mn zmi〉 nepomirljiva i potpuna oprečnost, sukobljavanje oprečnoga [osobni ∼; ideološki ∼; grupni ∼; izazvati ∼]; suprotnost, suparništvo, protivljenje …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • antinòmija — ž 1. {{001f}}suprotnost između dvaju sustava, dvaju pojmova, proturječje između dviju ispravnih teza; opreka 2. {{001f}}nepomirljivost dviju teza [mišljenje teško prihvaća tezu da je svijet konačan i da je istovremeno beskonačan] ✧ {{001f}}grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • antìteza — (antitéza) ž 1. {{001f}}opreka, suprotnost, protivština 2. {{001f}}fil. negacija teze, protivna tvrdnja, opreka, suprotstavljanje dvaju suprotnih termina; stav koji tvori drugi termin u antinomiji (prvi termin je teza) 3. {{001f}}jez. knjiž.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • BEZ- — {{upper}}BEZ {{/upper}} (u morfonološkim promjenama be , bes , beš , beza ) prefiks za tvorbu složenica 1. {{001f}}imeničkih; znači nedostatak, nijekanje ili suprotnost onoga što znači osnovna imenica [bespolnost; bezbroj] 2. {{001f}}pridjevnih;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dìskretnōst — ž 1. {{001f}}osobina onoga koji je diskretan 2. {{001f}}mat. pojam s različitim značenjima u razvoju matematike, uglavnom: suprotnost neprekinutosti (kontinuiranosti) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • fàlānga — ž 1. {{001f}}vojn. pov. zbijeni red bojnih pješaka u staroj Grčkoj 2. {{001f}}pov. sociol. utopističko udruženje prema kojem treba ukinuti suprotnost između grada i sela 3. {{001f}}(Falanga) fašistički politički pokret u Španjolskoj osnovan 1933… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • fȃrsa — ž 〈G mn ā/ ī〉 1. {{001f}}kazal. lak kazališni komad začinjen grubim šalama 2. {{001f}}pren. događaj ili čin koji se gubitkom dostojanstva pretvara u svoju suprotnost; ruglo ✧ {{001f}}fr …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”