sùglasno

sùglasno
sùglasno pril. {{c=0}}sporazumno, podudarno; odobravajući, potvrdno, u skladu{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • suglasno — sùglasno pril. DEFINICIJA sporazumno, podudarno; odobravajući, potvrdno, u skladu ETIMOLOGIJA vidi suglasiti …   Hrvatski jezični portal

  • svı̏nger — m (svı̏ngerica ž) 1. {{001f}}glazb. svirač svinga 2. {{001f}}žarg. onaj koji (suglasno) mijenja svoje spolne partnere …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • unátoč — (ùnatoč) prij. 1. {{001f}}u dopusnom značenju, kad se konstatira da nešto biva, postoji i sl. iako nije suglasno s okolnošću izloženom u padežnom izrazu s ovim prijedlogom: usprkos i pored [∼ opiranju] 2. {{001f}}(u priloškoj službi) u značenju… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svinger — svȉnger m DEFINICIJA 1. glazb. svirač svinga 2. žarg. osoba koja (suglasno) mijenja svoje spolne partnere ETIMOLOGIJA vidi swing …   Hrvatski jezični portal

  • konformirati — konformírati (se, s čim) dv. <prez. konfòrmīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. konfòrmīrān, gl. im. ānje> DEFINICIJA prilagoditi/prilagođavati, uskladiti/usklađivati; postupiti/postupati suglasno ETIMOLOGIJA vidi konforman …   Hrvatski jezični portal

  • unatoč — unátoč (ùnatoč) prij. DEFINICIJA 1. u dopusnom značenju, kad se konstatira da nešto biva, postoji i sl. iako nije suglasno s okolnošću izloženom u padežnom izrazu s ovim prijedlogom: usprkos, i pored [unatoč opiranju] 2. (u priloškoj službi) u… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”