sòftverskī

sòftverskī
sòftversk|ī prid. {{c=0}}koji se odnosi na softver ili mu pripada {{/c}}[∼i stručnjak; ∼a tvrtka]
{{c=0}}∆ {{001f}}{{/c}}∼a zaštita inform. {{c=0}}zaštita od neovlaštenog kopiranja programa; {{/c}}∼i alati inform. {{c=0}}programi, uslužni programi, biblioteke i ostala sredstva koja pridonose djelotvornijem razvoju i korištenju programa; {{/c}}∼i paket inform. {{c=0}}1. {{001f}}proizvod u kojem se nalazi medij sa snimljenim programom, priručnikom za uporabu i ostalim materijalom koji se isporučuje u paketu 2. {{001f}}skup programa koji se međusobno dopunjuju; programski paket; {{/c}}∼o piratstvo pravn. {{c=0}}protuzakonito djelo neovlaštenog kopiranja programske opreme{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • softverski — sòftverskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na softver ili mu pripada [softverski stručnjak; softverska tvrtka] SINTAGMA softverska zaštita inform. zaštita od neovlaštenog kopiranja programa; softverski alati inform. programi, uslužni programi,… …   Hrvatski jezični portal

  • plug-in — (izg. plȁg ȋn) m DEFINICIJA inform. 1. softverski dodatak za preglednik (engl. browser) vanjska aplikacija koja se poziva u trenutku kada preglednik naiđe na odgovarajući sadržaj (npr. za prikaz videa) 2. svaki dodatno instalirani program na… …   Hrvatski jezični portal

  • port — (izg. pȏrt) m DEFINICIJA inform. hardverski ili softverski ulazno izlazni međusklop za protok podataka [serijski port; paralelni port] ETIMOLOGIJA engl …   Hrvatski jezični portal

  • butati — bùtati dv. <prez. ām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA inform. žarg. 1. pokrenuti/pokretati računalo koje prvo pokreće hardverski (putem BIOS a), a potom softverski (programom command.com) dio inicijalizacije 2.… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”