sèzōnskī

sèzōnskī
sèzōnsk|ī prid. {{c=0}}1. {{001f}}koji se odnosi na sezonu, koji je povezan sa sezonom {{/c}}[∼i radnik; ∼i gost] {{c=0}}2. {{001f}}koji dolazi do izražaja u određenoj sezoni {{/c}}[∼a pojava; ∼a ispaša; ∼o sniženje cijena]
{{c=0}}∆ {{001f}}{{/c}}∼a migracija sociol. {{c=0}}oblik privremene migracije povezan sa zapošljavanjem na poslovima u drugom mjestu koji se obavljaju u određenom godišnjem dobu, tj. u »sezoni«{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • sezonski — sèzōnskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na sezonu, koji je povezan sa sezonom, koji dolazi do izražaja u određenoj sezoni [sezonski radnik; sezonski gost; sezonska pojava; sezonska ispaša; sezonsko sniženje cijena] SINTAGMA sezonska migracija… …   Hrvatski jezični portal

  • sezónski — a o prid. (ọ̑) nanašajoč se na sezono: sezonska paša drobnice; sezonska opravila / sezonska zaposlitev; sezonsko delo / sezonski delavec / sezonske cene / sezonsko sadje / prehlad in druge sezonske bolezni …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • pȍsezōnskī — prid. koji se odnosi na posezonu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • cjèpār — m 〈G cjepára〉 sezonski i povremeni radnik koji cijepa drva …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dimorfìzam — m 〈G zma, N mn zmi〉 biol. osobina da se jedna biljna ili životinjska vrsta javlja u dva različita oblika [sezonski ∼ razlika u krznu tijekom ljeta i zime] ∆ {{001f}}seksualni (spolni) ∼ biol. skup obilježja koji nije prijeko potreban u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mònsūn — m 〈G monsúna〉 meteor. vjetar velikih razmjera koji zbog različitog zagrijavanja kopna i mora ima sezonski karakter: zimi puše s kopna prema oceanu, ljeti obrnuto, donosi velike kiše (ob. na Indijskom oceanu) ✧ {{001f}}nizoz. ← port. ← arap …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nȁdničār — m (nȁdničārka ž) onaj koji radi za nadnicu; sezonski radnik …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pròšnja — ž 〈G mn próšnjā/ ī〉 1. {{001f}}prosjačenje, prošenje 2. {{001f}}a. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}prosidba{{/ref}}, {{ref}}proševina{{/ref}} b. {{001f}}pov. sezonski odlazak iz svoga sela da se čeljadi prošenjem pribavi hrana …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pèčālba — pèčālb|a ž 〈G mn ā/ ī〉 1. {{001f}}privremeni, ob. višemjesečni ili sezonski najamni rad izvan stalnog mjesta boravka [ići na/u ∼u] 2. {{001f}}pren. općenito, težak, naporan, najamni rad [novinarska ∼a] ✧ {{001f}}mak …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rȃdnīk — m 〈V īče, N mn īci〉 1. {{001f}}a. {{001f}}onaj koji uz naknadu obavlja pretežno fizičke poslove, koji se bavi fizičkim radom b. {{001f}}ideol. pol. član radništva kao klase 2. {{001f}}onaj koji nije vlasnik u okviru obrta, poduzeća i sl. 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”