sèbičnjāk

sèbičnjāk
sèbičnjāk m 〈V -āče, N mn -āci〉 {{c=0}}onaj koji je sebičan; egoist{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • sebičnjak — sèbičnjāk m <V āče, N mn āci> DEFINICIJA onaj koji je sebičan; egoist ETIMOLOGIJA vidi sebičan …   Hrvatski jezični portal

  • egotist — egòtist m DEFINICIJA 1. grub, nesmiljen sebičnjak, onaj koji često sam o sebi govori; egoist, samoživac, sebičnjak 2. onaj koji nastoji osvijetliti ličnost autora na osnovi njegova djela ETIMOLOGIJA vidi ego …   Hrvatski jezični portal

  • egòist — m (egòistkinja ž) psih. onaj koji svoje interese stavlja iznad svega drugog, koji radi u svoju korist na štetu drugoga; sebičnjak, egotist, opr. altruist …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • materijàlist — (materijalı̏st) m 1. {{001f}}term. onaj koji zastupa ideje materijalizma u filozofiji 2. {{001f}}razg. onaj koji sve promatra prema svojim materijalnim interesima; sebičnjak, koristoljubac, srebroljubac …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sèbičnjāčki — pril. kao sebičnjak, na način sebičnjaka …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sebičnjački — sèbičnjāčki pril. DEFINICIJA kao sebičnjak, na način sebičnjaka ETIMOLOGIJA vidi sebičan …   Hrvatski jezični portal

  • materijalist — materijàlist (materijalȉst) m DEFINICIJA 1. term. onaj koji zastupa ideje materijalizma u filozofiji 2. razg. onaj koji sve promatra prema svojim materijalnim interesima; koristoljubac, sebičnjak, srebroljubac ETIMOLOGIJA vidi materijalizam …   Hrvatski jezični portal

  • egoist — egòist m DEFINICIJA psih. onaj koji svoje interese stavlja iznad svega drugog, koji radi u svoju korist na štetu drugoga; egotist, sebičnjak, opr. altruist ETIMOLOGIJA vidi ego …   Hrvatski jezični portal

  • intereždžija — interèždžija (interèščija) m <N mn e> DEFINICIJA razg. onaj koji iz svega želi izvući korist, dobitak; sebičnjak ETIMOLOGIJA vidi interes …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”