sàžaliti

sàžaliti
sàžaliti (koga, se) svrš. prez. -īm (se), pril. pr. -īvši (se), prid. trp. sàžaljen〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}(koga) {{c=0}}osjetiti žalost prema kome; požaliti koga 2. {{001f}}a. {{001f}}{{/c}}(se na koga) {{c=0}}osjetiti sažaljenje, samilost prema komu b. {{001f}}{{/c}}(se nad kim/čim) {{c=0}}ražalostiti se, ožalostiti se{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • sažaliti — sàžaliti se svrš. <prez. īm se, pril. pr. īvši se, prid. trp. sàžaljen> DEFINICIJA 1. (na koga) osjetiti sažaljenje, samilost prema komu 2. (nad kim/čim) ražalostiti se, ožalostiti se ETIMOLOGIJA s (a) + v. žal, žaliti …   Hrvatski jezični portal

  • sažalijevati — sažalijévati (koga, se) nesvrš. <prez. sažàlijēvām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. sažaliti ETIMOLOGIJA vidi sažaliti …   Hrvatski jezični portal

  • sažalijévati — (koga, se) nesvrš. 〈prez. sažàlijēvām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}sažaliti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • smı̏liti se — svrš. 〈prez. īm se, pril. pr. īvši se, prid. rad. smı̏lio se〉 1. {{001f}}sažaliti se nad kime 2. {{001f}}arh. reg. omiljeti komu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • smı̏lovati se — (komu) svrš. 〈prez. smı̏lujēm se, pril. pr. āvši se, prid. rad. smı̏lovao se, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}osjetiti samilost, suosjećanje prema komu, sažaliti se nad kim 2. {{001f}}poštedjeti koga, ne izvršiti nad kim kaznu, prestati ga mučiti čime …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • smilovati — smȉlovati se (komu) svrš. <prez. smȉlujēm se, pril. pr. āvši se, prid. rad. smȉlovao se, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. osjetiti samilost, suosjećanje prema komu, sažaliti se nad kim 2. poštedjeti koga, ne izvršiti nad kim kaznu, prestati ga… …   Hrvatski jezični portal

  • smiliti — smȉliti se svrš. <prez. īm se, pril. pr. īvši se, prid. rad. smȉlio se> DEFINICIJA 1. sažaliti se nad kime 2. arh. reg. omiljeti komu ETIMOLOGIJA s (a) + v. mio …   Hrvatski jezični portal

  • samosažalijevati — samosažalijévati se nesvrš. <prez. samosažàlijēvām se, pril. sad. ajūći se, gl. im. ānje> DEFINICIJA žaliti sam sebe, predati se sažaljenju nad samim sobom; samooplakivati se ETIMOLOGIJA samo + v. sažaliti, sažalijevati …   Hrvatski jezični portal

  • sažalno — sàžālno pril. DEFINICIJA na sažalan način; sažaljiv ETIMOLOGIJA vidi sažaliti …   Hrvatski jezični portal

  • sažaljenje — sažaljénje sr DEFINICIJA osjećaj žalosti (prema komu, prema čijoj nesreći); saučešće ETIMOLOGIJA vidi sažaliti …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”