sàstavljānje

sàstavljānje
sàstavljānje sr {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}gl. im.〉, {{c=1}}v. {{ref}}sastavljati{{/ref}} {{/c}}{{c=0}}2. {{001f}}{{/c}}lingv. {{c=0}}povezivanje dvaju pojmova da bi se napravio treći, i to tako da se spoje sadržaji polaznih pojmova (npr. književno djelo + umjetničko djelo = književnoumjetničko djelo); konjunkcija{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • sastavljanje — sàstavljānje sr DEFINICIJA 1. <gl. im.>, v. sastavljati 2. lingv. povezivanje dvaju pojmova da bi se napravio treći, i to tako da se spoje sadržaji polaznih pojmova (npr. književno djelo + umjetničko djelo = književnoumjetničko djelo);… …   Hrvatski jezični portal

  • Палетак, Луко — Луко Палетак хорв. Luko Paljetak Род деятельности: писатель Дата рождения: 19 августа 1943 …   Википедия

  • heràldika — ž 〈D L ici〉 pomoćna povijesna znanost o grbovima: proučava pravila za sastavljanje grbova, njihov postanak i razvoj; grboslovlje ✧ {{001f}}fr …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • inventarizácija — inventarizácij|a ž sastavljanje popisa imovine (stvarnih vrijednosti) i upisivanje u inventar [provesti ∼u]; inventiranje, inventura …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • konjùnkcija — ž 1. {{001f}}istodobno zbivanje dvaju događaja, procesa i sl.; podudarnost 2. {{001f}}a. {{001f}}lingv. odnos povezivanja dvaju pojmova da bi se napravio treći, i to tako da se spoje sadržaji polaznih pojmova [formalna činjenica + pravna… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • PRI- — {{upper}}PRI {{/upper}} kao prvi dio složenice 1. {{001f}}uz glagol označava a. {{001f}}primicanje, približavanje, dodirivanje [primaknuti; pristati; prionuti] b. {{001f}}sastavljanje, spajanje, pričvršćivanje [pričvrstiti; pribosti; prikovati;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • S- — {{upper}}S {{/upper}} ({{upper}}SA {{/upper}}) kao prvi dio riječi 1. {{001f}}u tvorbi glagola znači a. {{001f}}uklanjanje [skinuti; zbaciti] b. {{001f}}sastavljanje [sljubiti se; sastaviti] c. {{001f}}skupljanje, gomilanje [združiti] d.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bižganje — bìžgānje sr DEFINICIJA tisk. sastavljanje knjiga i blokova lijepljenjem listova na hrptu …   Hrvatski jezični portal

  • sinteza — sintéza ž DEFINICIJA 1. a. postupak kojim se razdvojene pojedinosti udružuju u jedinstvenu cjelinu b. misaona operacija kojom se udružuju pojmovi užeg opsega u logički šire pojmove ili sudove, opr. analiza (1) 2. a. kompleksna cjelina sastavljena …   Hrvatski jezični portal

  • s- — (sa ) DEFINICIJA kao prvi dio riječi 1. u tvorbi glagola znači a. uklanjanje [skinuti; zbaciti] b. sastavljanje [sljubiti se; sastaviti] c. skupljanje, gomilanje [združiti] d. rezultat, izvršenje radnje u potpunosti [zgaziti; speći; smekšati;… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”