sàpūnskī

sàpūnskī
sàpūnsk|ī prid. {{c=0}}koji se odnosi na sapun {{/c}}[∼a industrija]
{{c=0}}∆ {{001f}}{{/c}}∼a opera {{c=0}}(TV-serija itd.) razvučena, melodramska tvorevina s mnogo iskonstruiranih zapleta i raspleta{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • sapunski — sàpūnskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na sapun [sapunska industrija] SINTAGMA sapunska opera (TV serija itd.) razvučena, melodramska tvorevina s mnogo iskonstruiranih zapleta i raspleta; sapunica ETIMOLOGIJA vidi sapun …   Hrvatski jezični portal

  • lìzōl — m 〈G lizóla〉 kem. sapunski rastvor krezola; u određenom omjeru služi za dezinfekciju i dekontaminaciju …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sapùnica — ž 1. {{001f}}pjena otopljenog sapuna 2. {{001f}}term. sapunska opera, {{c=1}}usp. {{ref}}sapunski ∆{{/ref}}, {{ref}}trakavica (2){{/ref}}, {{ref}}melodrama{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šàmpōn — m 〈G šampóna〉 sapunski tekući pripravak za pranje, široke primjene (osobito u kozmetici) ✧ {{001f}}njem. ← engl. ← hind …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šampon — šàmpōn m <G šampóna> DEFINICIJA sapunski tekući pripravak za pranje, široke primjene (osobito u kozmetici) ETIMOLOGIJA njem. Schampon ← engl. shampoo (← champo: masirati ← hind. campna: pritisnuti) …   Hrvatski jezični portal

  • sapunica — sapùnica ž DEFINICIJA 1. pjena otopljenog sapuna; sapunjavica 2. term. sapunska opera, v. sapunski , usp. melodrama, trakavica (na TV) ETIMOLOGIJA vidi sapun …   Hrvatski jezični portal

  • saponit — sapònīt m <G saponíta> DEFINICIJA min. bijel i zelenkast mineral iz grupe sepiolita; sapunski kamen ETIMOLOGIJA lat. sapo: sapun + it …   Hrvatski jezični portal

  • lizol — lìzōl m <G lizóla> DEFINICIJA kem. sapunski rastvor krezola; u određenom omjeru služi za dezinfekciju i dekontaminaciju ETIMOLOGIJA v. liza + ol …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”