sàmilōst

sàmilōst
sàmilōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉 {{c=0}}žalost nad tuđim bolom; sažaljenje, suosjećajnost{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • samilost — sàmilōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA žalost nad tuđim bolom; sažaljenje, suosjećajnost ETIMOLOGIJA s (a) + v. milost …   Hrvatski jezični portal

  • Bôg — (bôg) m 〈V Bȍže, N mn bògovi/bȍzi jez. knjiž.〉 1. {{001f}}rel. a. {{001f}}stvoritelj ukupnog materijalnog i duhovnog svijeta b. {{001f}}gospodar prirode ili dijela prirode i dijela duhovnog svijeta (Perun, Mars) 2. {{001f}}pren. razg. moćna… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Merhàmet — m 1. {{001f}}naziv islamske dobrotvorne organizacije 2. {{001f}}(merhamet) isl. samilost, milosrđe prema bližnjemu ✧ {{001f}}tur. ← arap …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dírati — (koga, što) nesvrš. 〈prez. dîrām, pril. sad. ajūćī, prid. trp. dîrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}dodirivati prstima; ticati, doticati se čega 2. {{001f}}osvrtati se u razgovoru 3. {{001f}}zadijevati, bockati koga primjedbama 4. {{001f}}izazivati… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • grehòta — ž ono što izaziva sažaljenje i samilost, žaljenje nad čim; šteta [∼ je; koja ∼!] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kȍsnuti — (koga) svrš. 〈prez. kȍsnēm, pril. pr. ūvši, prid. trp. kȍsnūt〉 izazvati jaku bol ili tugu, bolno se dojmiti, izazvati suosjećanje, sažaljenje, samilost [ta vijest će ga ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mı̏lōst — ž 1. {{001f}}naklonost, zaštitnički odnos, pažnja koja se ukazuje kome 2. {{001f}}sućut, samilost, milosrđe 3. {{001f}}oproštaj, pomilovanje [imati ∼i] 4. {{001f}}rel. nezasluženi nadnaravni dar što ga Bog pruža bićima da bi ih vodio spasenju,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • smı̏lovati se — (komu) svrš. 〈prez. smı̏lujēm se, pril. pr. āvši se, prid. rad. smı̏lovao se, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}osjetiti samilost, suosjećanje prema komu, sažaliti se nad kim 2. {{001f}}poštedjeti koga, ne izvršiti nad kim kaznu, prestati ga mučiti čime …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sȕćūt — ž 〈I i〉 1. {{001f}}psih. oblik sudoživljavanja i empatije tuđe nesreće i patnje [moja najiskrenija ∼]; suosjećanje, sažaljenje, samilost 2. {{001f}}saučešće, {{c=1}}usp. {{ref}}žalovanje{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sàžaliti — (koga, se) svrš. 〈prez. īm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. sàžaljen〉 1. {{001f}}(koga) osjetiti žalost prema kome; požaliti koga 2. {{001f}}a. {{001f}}(se na koga) osjetiti sažaljenje, samilost prema komu b. {{001f}}(se nad kim/čim)… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”