sàhnuti

sàhnuti
sàhnuti (∅) nesvrš. prez. sȁhnēm, pril. sad. sàhnūći, prid. rad. sàhnuo〉 {{c=0}}1. {{001f}}postajati suh, sušiti se, venuti, ginuti, propadati (o biljkama) 2. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}propadati od bolesti, od duševnih patnji, od teškog rada i sl., gasiti se, venuti{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • sahnuti — sàhnuti (Ø) nesvrš. <prez. sȁhnēm, pril. sad. sàhnūći, prid. rad. sàhnuo> DEFINICIJA 1. postajati suh, sušiti se, venuti, ginuti, propadati (o biljkama) 2. pren. propadati od bolesti, od duševnih patnji, od teškog rada i sl., gasiti se,… …   Hrvatski jezični portal

  • usahnjívati — (∅) nesvrš. 〈prez. usàhnjujēm, pril. sad. usàhnjujūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}usahnuti{{/ref}}, {{ref}}sahnuti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vènuti — (∅) nesvrš. 〈prez. vȅnēm, pril. sad. nūći, gl. im. vènjēnje〉 1. {{001f}}gubiti svježinu; sahnuti (o biljkama) 2. {{001f}}pren. gubiti snagu, zdravlje, fizički slabiti ⃞ {{001f}}∼ (za kim, za čim) patiti (za kim, za čim) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • presahnuti — presàhnuti (Ø) svrš. <prez. prèsahnēm, pril. pr. ūvši, prid. rad. presàhnuo> DEFINICIJA 1. ostati bez vode [presahnuo je bunar] 2. pren. iscrpsti se (ob. o idejama, kreativnosti) [presahnulo je nadahnuće] ETIMOLOGIJA pre 1 + v. sahnuti …   Hrvatski jezični portal

  • usahnjivati — usahnjívati (Ø) nesvrš. <prez. usàhnjujēm, pril. sad. usàhnjujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. usahnuti, sahnuti ETIMOLOGIJA vidi usahnuti …   Hrvatski jezični portal

  • usahnuti — usàhnuti (Ø) svrš. <prez. ùsahnēm, pril. pr. ūvši, prid. rad. usàhnuo> DEFINICIJA 1. uvenuti, sasušiti se (o biljci) 2. pren. izgubiti jedrinu; smežurati se, sparušati se 3. pren. nestati; odumrijeti FRAZEOLOGIJA neka mi ruka usahne ako...… …   Hrvatski jezični portal

  • venuti — vènuti (Ø) nesvrš. <prez. vȅnēm, pril. sad. nūći, gl. im. vènjēnje> DEFINICIJA 1. gubiti svježinu; sahnuti (o biljkama) 2. pren. gubiti snagu, zdravlje, fizički slabiti FRAZEOLOGIJA venuti (za kim, za čim) patiti (za kim, za čim)… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”