sàdašnjī

sàdašnjī
sàdašnjī {{c=0}}({{/c}}sàdanji{{c=0}}){{/c}} prid. {{c=0}}koji je od sada{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • sadašnji — sàdašnjī prid. DEFINICIJA v. sadanji ETIMOLOGIJA vidi sad …   Hrvatski jezični portal

  • aktualan — ȁktuālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA 1. koji je u sadašnjem trenutku, koji je sada, koji se tiče današnjice, današnjeg svijeta; sadašnji, suvremeni 2. za koji (kojega) se danas svi zanimaju [aktualan problem] 3. fil. koji je realiziran, opr …   Hrvatski jezični portal

  • ȁktuālan — ȁktuāl|an prid. 〈odr. lnī〉 1. {{001f}}koji je u sadašnjem trenutku, koji je sada, koji se tiče današnjice, današnjeg svijeta; suvremeni, sadašnji, aktuelan 2. {{001f}}za koji (kojega) se danas svi zanimaju [∼an problem] 3. {{001f}}fil. koji je… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kondiciònāl — m 〈G kondicionála〉 gram. glagolski način koji znači pogodbu za vršenje glagolske radnje, uvjet pod kojim se ona vrši i sl.; pogodbeni način [radio bih kondicional sadašnji; bio bih radio kondicional prošli] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ovòdoban — prid. 〈odr. bnī〉 koji je od ovoga doba, koji pripada ovome dobu; sadašnji, suvremen, moderan, današnji …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • partìcīp — m 〈G particípa〉 gram. 1. {{001f}}termin iz klasične latinske gramatike, glagolski oblik pridjevske funkcije 2. {{001f}}u hrvatskoj gramatici a. {{001f}}glagolski pridjev [glagolski pridjev radni/trpni] b. {{001f}}glagolski prilog [glagolski… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • SVE- — {{upper}}SVE {{/upper}} kao prvi dio riječi oblikuje značenje s drugim dijelom a. {{001f}}onoga što obuhvaća ono što znači drugi dio u imenima zemalja i naroda [svekineski koji obuhvaća svu Kinu; svekurdski koji obuhvaća sve Kurde] b.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sàdanjī — prid., {{c=1}}v. {{ref}}sadašnjī{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tèkūćī — tèkūć|ī prid. 1. {{001f}}koji teče (o tekućini); tečan 2. {{001f}}koji sada teče, koji se sada događa, koji se sada rješava ili zbiva [∼i događaji]; svakodnevni, redovni, sadašnji, suvremeni ∆ {{001f}}∼a vrpca neprekidno prebacivanje materijala… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sve- — DEFINICIJA kao prvi dio riječi oblikuje značenje s drugim dijelom 1. onoga što obuhvaća ono što znači drugi dio u imenima zemalja i naroda [svekineski koji obuhvaća svu Kinu; svekurdski koji obuhvaća sve Kurde] 2. onoga koji svuda i stalno sve… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”