sàborīšte

sàborīšte
sàborīšte sr, {{c=1}}v. {{ref}}zborište{{/ref}}{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • saborište — sàborīšte sr DEFINICIJA v. zborište ETIMOLOGIJA vidi sabor …   Hrvatski jezični portal

  • zbȍrīšte — sr mjesto gdje se ljudi skupljaju na zbor i sl. ili na neke dane u godini; saborište …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zborište — zbȍrīšte sr DEFINICIJA mjesto gdje se ljudi skupljaju na zbor i sl. ili na neke dane u godini; saborište ETIMOLOGIJA vidi zbor …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”