svójstvo

svójstvo
svójstvo sr 〈G mn svôjstāvā/-ā〉 {{c=0}}1. {{001f}}ono što je svojstveno komu ili čemu; karakteristika 2. {{001f}}{{/c}}lingv. {{c=0}}misaona predodžba kojega predmeta koja služi za stvaranje i razgraničenje pojma{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • svojstvo — svójstvo sr <G mn svȏjstāvā/ ā> DEFINICIJA 1. ono što je svojstveno komu ili čemu; karakteristika 2. lingv. misaona predodžba kojega predmeta koja služi za stvaranje i razgraničenje pojma ETIMOLOGIJA vidi svoj …   Hrvatski jezični portal

  • svójstvo — a s (ọ̑) star. 1. lastnost: delavnost je njegovo glavno svojstvo; njeno slabo svojstvo je, da ne zna molčati / prirojena svojstva // značilnost: to je svojstvo našega jezika 2. sposobnost, zmožnost: duševna in telesna svojstva učenca ● zastar.… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • osobìna — ž 〈G mn osobínā〉 1. {{001f}}svojstvo koje pripada čovjeku [∼ mu je da često šuti]; svojstvo koje pripada životinji [∼ ježa jest da se u opasnosti sklupča] 2. {{001f}}razg. svojstvo koje pripada biljci, predmetima ili pojavama …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • s — s1, S 1. {{001f}}〈m〉 glas s [ovaj s] 2. {{001f}}a. {{001f}}〈sr〉 slovo s [malo s, veliko S] b. {{001f}}izvan konteksta [ovo es, 〈mn〉 ova es] s2 (sa) prij. 1. {{001f}}(s G) znači a. {{001f}}kretanje od mjesta gore prema mjestu dolje ili padanje [p …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • žı̏lavōst — ž 1. {{001f}}osobina onoga tko je žilav i svojstvo onoga što je žilavo 2. {{001f}}pom. svojstvo broda da i nakon oštećenja zadrži sposobnost za plovidbu 3. {{001f}}građ. svojstvo materijala da može izdržati velika naprezanja 4. {{001f}}pren.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • s — s2 (sa) prij. DEFINICIJA 1. (s G) znači a. kretanje od mjesta gore prema mjestu dolje ili padanje [pasti sa stola; silaziti s brda] b. porijeklo u smislu mjesta s kojega što dolazi [voda s izvora; ljudi s planine] c. uzrok [s tih razloga iz tih… …   Hrvatski jezični portal

  • magnetski — màgnētskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na magnet SINTAGMA magnetska glava dio uređaja za magnetsko zapisivanje; pretvara električne signale u magnetski zapis i obrnuto; briše podatke s magnetne vrpce; magnetska indukcija, v. indukcija ;… …   Hrvatski jezični portal

  • osobina — osobìna ž <G mn osobínā> DEFINICIJA 1. svojstvo koje pripada čovjeku [osobina mu je da često šuti]; svojstvo koje pripada životinji [osobina ježa jest da se u opasnosti sklupča] 2. razg. svojstvo koje pripada biljci, predmetima ili pojavama …   Hrvatski jezični portal

  • žilavost — žȉlavōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA 1. osobina onoga tko je žilav i svojstvo onoga što je žilavo 2. pom. svojstvo broda da i nakon oštećenja zadrži sposobnost za plovidbu 3. građ. svojstvo materijala da može izdržati velika… …   Hrvatski jezični portal

  • valencija — valèncija1 ž DEFINICIJA 1. sposobnost jednog entiteta da na sebe veže druge entitete u novu strukturu; valentnost 2. fiz. kem. a. svojstvo atoma da se veže s drugim atomima izraženo brojem atoma vodika ili njemu po tome jednakih, drugih elemenata …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”